รีโมตเดสก์ทอปจากลินุกซ์ไปลินุกซ์

การทำรีโมตเดสก์ทอป (หรือรีโมตแอคเซส) จากลินุกซ์ไปลินุกซ์ เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า โปรโตคอลที่ใช้ในการทำรีโมตเดสก์ทอปนั้น ที่นิยมคือ VNC และ RDP โดยที่ VNC ย่อมาจาก Virtual Networking Computing จะใช้ TCP port 5900 และ RDP ย่อมาจาก Microsoft Remote Desktop Protocol จะใช้ TCP port คือ 3389 ดังนั้นเราก็ต้องเลือกว่าจะใช้แบบใดระหว่าง VNC และ RDP

remmina-00-logoบทความนี้ทดสอบด้วย Linux Mint 17.2 MATE โดยค่าดีฟอลต์ในการติดตั้ง Linux Mint นั้นจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Desktop Sharing มาให้แล้วซึ่งจะทำหน้าที่เป็น VNC server (ชื่อโปรแกรมคือ Vino-server) แต่ยังขาดโปรแกรม client ที่จะต้องติดตั้งเพิ่ม โปรแกรมชื่อ rammina 1.2.0-rcgit.4 เป็น client สำหรับใช้งานได้ทั้ง VNC และ RDP จึงถูกเลือกมาใช้งาน

 

Linux -> Linux

สมมติมีเครื่อง Linux (เครื่อง A) จะทำรีโมตเดสก์ทอปไปยังเครื่อง Linux อีกเครื่อง (เครื่อง B) เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง

การทำรีโมตเดสก์ทอปเมื่อเลือกใช้ VNC

มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่เครื่อง B ตั้งค่า Desktop Sharing ดังนี้
คลิก Menu > Preferences > Desktop Sharing > เลือก Allow other users to view your desktop และ Allow other users to control your desktop > เลือก Require the user to enter this password (ตรงนี้เรียกว่า VNC password)

remmina-01-desktop-sharing

2. ที่เครื่อง A ติดตั้งโปรแกรม Client ชื่อ rammina ดังนี้
เปิด Terminal เพื่อพิมพ์คำสั่ง โดยคลิก Menu > เลือก Terminal
และทำคำสั่งช้างล่างนี้

sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina libfreerdp-plugins-standard
sudo apt-get install remmina-plugin-vnc

พิมพ์ exit เพื่อปิด Terminal
จากนั้นต้องทำการ logout 1 ครั้ง แล้ว login กลับเข้ามาใหม่

3. ที่เครื่อง A เปิดโปรแกรม Client ชื่อ rammina เพื่อทำรีโมตเดสก์ทอปไปยังเครื่อง B ดังนี้
คลิกปุ่ม Menu > เลือก Internet > เลือก Remmina > เลือก Protocol เป็น VNC > ใส่ค่า IP Address ของ Server > คลิก Quick Connect > ใส่ VNC password > คลิก OK > เลือก Toggle fullscreen mode

remmina-02-quick-connect-vnc remmina-03-vnc-password

อาจจะสร้างเป็น connection profile ที่ระบุค่าเพิ่มเติมที่จะใช้ในการ connect ก็ให้คลิกที่ไอคอน Create a remote desk file แล้วใส่ค่าที่ต้องการ เช่นตั้งค่า Color depth เป็นค่า High color (16 bit) และตั้งค่า Quality เป็น Medium เป็นต้น

remmina-04-create-conn-profile remmina-05-conn-profile

 

การทำรีโมตเดสก์ทอปเมื่อเลือกใช้ RDP

เนื่องจาก RDP เป็นโปรโตคอลของ Microsoft ทางฝั่ง Linux จึงสร้าง xrdp ขึ้นมา support โดยที่ xrdp จะใช้งานผ่าน xvnc

มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่เครื่อง B ติดตั้งโปรแกรม xrdp และ tightvncserver ดังนี้
เปิด Terminal เพื่อพิมพ์คำสั่ง โดยคลิก Menu > เลือก Terminal
และทำคำสั่งช้างล่างนี้

sudo apt-get install xrdp tightvncserver

พิมพ์ exit เพื่อปิด Terminal

2. ที่เครื่อง A ติดตั้งโปรแกรม Client ชื่อ rammina ดังนี้
เปิด Terminal เพื่อพิมพ์คำสั่ง โดยคลิก Menu > เลือก Terminal
และทำคำสั่งช้างล่างนี้

sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina libfreerdp-plugins-standard
sudo apt-get install remmina-plugin-rdp

พิมพ์ exit เพื่อปิด Terminal
จากนั้นต้องทำการ logout 1 ครั้ง แล้ว login กลับเข้ามาใหม่

3. ที่เครื่อง A เปิดโปรแกรม Client ชื่อ rammina เพื่อทำรีโมตเดสก์ทอปไปยังเครื่อง B ดังนี้
คลิกปุ่ม Menu > เลือก Internet > เลือก Remmina > เลือก Protocol เป็น RDP > ใส่ค่า IP Address ของ Server > คลิก Quick Connect > ตอนนี้จะเข้าหน้าต่าง Login to xrdp > Module เลือก sesman-Xvnc > ใส่ username และ password > คลิก OK

remmina-06-quick-connect-rdp

remmina-07-connect-xrdp

 

คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามี VNC และ RDP เปิดบริการ

sudo netstat -tanp -4 | grep LISTEN

remmina-08-listen-port

 

อ้างอิง
Linux Remote Desktop Access with VNC
http://www.stuartellis.eu/articles/vnc-on-linux/

FreeRDP/Remmina
https://github.com/FreeRDP/Remmina/wiki