รีโมตเดสก์ทอปจากลินุกซ์ไปลินุกซ์

การทำรีโมตเดสก์ทอป (หรือรีโมตแอคเซส) จากลินุกซ์ไปลินุกซ์ เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า โปรโตคอลที่ใช้ในการทำรีโมตเดสก์ทอปนั้น ที่นิยมคือ VNC และ RDP โดยที่ VNC ย่อมาจาก Virtual Networking Computing จะใช้ TCP port 5900 และ RDP ย่อมาจาก Microsoft Remote Desktop Protocol จะใช้ TCP port คือ 3389 ดังนั้นเราก็ต้องเลือกว่าจะใช้แบบใดระหว่าง VNC และ RDP บทความนี้ทดสอบด้วย Linux Mint 17.2 MATE โดยค่าดีฟอลต์ในการติดตั้ง Linux Mint นั้นจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Desktop Sharing มาให้แล้วซึ่งจะทำหน้าที่เป็น VNC server (ชื่อโปรแกรมคือ Vino-server) แต่ยังขาดโปรแกรม client ที่จะต้องติดตั้งเพิ่ม โปรแกรมชื่อ … Read more