ตั้งค่าให้ใช้ IPv6 ที่ Firefox web browser

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากผมใช้ Linux Mint และจะทดสอบว่า network ที่ทำงานสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่รองรับ IPv6 แล้วได้หรือไม่ พบว่า ไม่สามารถเข้าถึงได้

ff-linuxmint-02

ลองทดสอบกับ Firefox บน Windows อ้าว ใช้งานได้  และในขณะเดียวกัน Google Chome ใช้ได้ทั้งบน Linux และ Windows

ค้นหาดูใน google search ได้คำตอบว่าหากจะใช้งาน IPv6 ให้ตั้งค่า network.dns.disableIPv6 เป็น false โดยเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขที่ URL about:config

จึงตรวจสอบดู พบว่า Firefox บน Linux Mint ตั้งค่าตัวเลือก network.dns.disableIPv6 เป็น true ในขณะที่ Firefox บน Windows เป็นค่า false ซึ่ง ค่า false ทำให้ใช้งานเว็บไซต์ที่เป็น IPv6 ได้

ff-linuxmint-01

แก้ไขตั้งค่า network.dns.disableIPv6 เป็น false ทำให้ใช้งานเว็บไซต์ที่เป็น IPv6 ได้

ff-linuxmint-04

ผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมค่า default จึงตั้งไว้อย่างนั้น ซึ่งแตกต่างกันระหว่าง Firefox บน Linux Mint กับ Firefox บน Windows ส่วน Google Chome นั้นไม่มีให้เลือก จึงใช้งานได้ทันทีที่ network ที่ใช้งานรองรับ IPv6

การทดสอบว่าเครื่องเราใช้งาน IPv6 ได้ สามารถทดสอบได้กับเว็บไซต์
http://www.v6.psu.ac.th
http://www.kame.net
http://whatismyipv6address.com/
http://test-ipv6.com/

ff-linuxmint-06

See also:
http://techglimpse.com/disable-enable-ipv6-firefox-chrome-browser/
http://ask.xmodulo.com/disable-ipv6-linux.html