Dual Boot Ubuntu 14.04 & Windows 8.1 in UEFI

 • เหตุการณ์สมมติจึงใช้ VirtualBox
 • ตั้งค่า VirtualBox ดังภาพ (ขอข้ามวิธีการสร้างเครื่องใหม่บน VirtualBox ไปเลยนะครับ คิดซะว่าชำนาญแล้ว โดยขนาด HDD ที่ต้องการ 100GB เป็นอย่างน้อย) โดยเลือก option ที่เขียนว่า Enable EFI (special OSes Only) และในช่อง  Boot Order: ให้เลื่อนเป็น Optical แล้วตามด้วย Hard Disk แล้วกด OK
  uefi1
 • เมื่อเปิดเครื่องจะได้หน้าจอดังภาพ แสดงว่า BIOS ของเรากลายเป็น UEFI เรียบร้อยแล้ว
  uefi2
 • เลือกแผ่น Ubuntu 14.04 ให้ต่อเข้ากับ Device
  uefi3
 • reset เครื่อง
  uefi4
 • เลือก *Try Ubuntu without installing
  uefi5
 • รอจนได้ Windows Manager แล้วดับเบิ้ลคลิก Install Ubuntu 14.04.2 LTS บน Desktop เข้าสู่กระบวนการติดตั้ง Ubuntu ปกติทั่วไปสามารถใช้ Next Technology ได้เลยไปเรื่อยๆ จนถึงหน้า Installation type ให้เลือกหัวข้อ Something else แล้วกด Continue
  uefi6
 • คลิก New Partition Table… คลิก Continue จะได้ดังภาพ
  uefi7
 • คลิกคำว่า free space แล้วคลิกเครื่องหมายบวก (+) สร้าง Partition ขนาด 512MB มีชนิดเป็น EFI boot partition (ควรดูด้วยว่าพาทิชั่นที่ได้เมื่อสร้างเสร็จมีขนาด 512MB จริงๆ โดยใน VM ที่สร้างนี้ตอนสร้างใส่ไป 514MB) และกด + เพื่อสร้าง swap ในตัวอย่างกำหนดแรมไว้ 4GB สามารถสร้าง Swap เท่าแรมได้เลย และ / (root ขนาด 50GB) ตามลำดับโดยจะเหลือพื้นที่เปล่าไว้ด้วย
  uefi8
 • ภาพแสดงพาทิชั่นเมื่อสร้างเสร็จแล้ว
  uefi9
 • คลิก Install Now และคลิก Continue ที่เหลือหลังจากนี้สามารถกลับสู่โหมด Next Technology ได้เลยจนจบ
  uefi10
  uefi11
 • สิ้นสุดคลิก Restart Now
  uefi12
 • เอาแผ่นออกแล้วกด Enter (ปกติจะเอาออกให้อัตโนมัติ)
  uefi13
 • ลองบูตดูจนได้หน้า Log In
  uefi14
 • เลือก Devices แล้ว Optical Drives แล้วเลือกแผ่น Windows 8.1
  uefi15
 • คลิกรูปเฟืองที่มุมบนขวา เลือก Shutdown แล้วคลิก Restart
  uefi16
 • เมื่อ VM กำลัง Shutdown ให้สังเกตุดูว่า โลโก้ Ubuntu หายไปให้รีบ ESC ทันทีจะได้ดังภาพ
  uefi17
 • เลื่อน Cursor ลงมาที่ Boot Manager แล้วกด Enter จะได้ดังภาพ
  uefi18
 • เลื่อน Cursor ลงมาที่คำว่า EFI DVD/CDROM แล้วจะมีข้อความว่า Press any key to boot from CD or DVD….
  uefi19
 • เมื่อกดปุ่มใดๆ จะเข้าสู่วินโดวส์เพื่อเริ่มติดตั้ง
  uefi20
 • เมื่อได้หน้าเลือกภาษาให้เลือกดังภาพ แล้วคลิก Next
  uefi21
 • คลิก Install now
  uefi22
 • คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ I accept the license terms คลิก Next
 • เลือก Custom: Install Windows only (advanced)
  uefi23
 • จะเห็นพื้นที่ดิสก์ที่เราใช้งานอยู่ในตอนนี้จะเห็นว่ามีที่เหลืออยู่ 48GB ที่เป็น Unallocated Space (และถูกเลือกโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้ว) ในตัวอย่างนี้เราจะสร้างเพียงไดรฟ์ซีเพียงอย่างเดียวให้คลิก Next
  uefi24
 • เข้าสู่การติดตั้ง Windows รอไปจนเสร็จ…
  uefi25
 • เมื่อติดตั้ง Windows  เสร็จแล้วจะถูกบังคับเข้าวินโดวส์ทันที Ubuntu หายไปแล้ว… เพราะ Boot Manager ของ Ubuntu ถูกเขียนทับไปนั่นเอง ให้ตั้งค่า Windows ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วชัตดาวน์เครื่อง เลือก Devices แล้วเลือก Optical Drives เลือกแผ่น Ubuntu อีกครั้ง เมื่อได้ Menu ให้เลือก *Try Ubuntu without installing
  uefi26
 • เมื่อได้หน้า Windows Manager กด Ctrl+alt+T พิมพ์ข้อความดังนี้  และในขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อ Internet ได้เรียบร้อยแล้ว
  sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y boot-repair
 • แล้วต่อด้วยคำสั่ง sudo boot-repair จะได้ดังภาพ
  uefi27
 • คลิกที่ Recommended repair จะได้ดังภาพ ให้รอไปจนเสร็จ
  uefi28
 • เมื่อได้หน้าจอดังภาพกด OK แล้วสั่งรีบูตได้เลยuefi29
 • เมื่อบูตขึ้นมาจะได้หน้าเมนูที่คุ้นเคยสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าอะไร
  uefi30
 • จบขอให้สนุกครับ

อ้างอิงเพิ่มเติม

https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair

1 thought on “Dual Boot Ubuntu 14.04 & Windows 8.1 in UEFI”

Comments are closed.