วิดีโอแนะนำการติดตั้ง PSU12-Sritrang Server โปรแกรมสำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ (cloning & control PC)

วิดีโอแนะนำการติดตั้ง PSU12-Sritrang Server โปรแกรมสำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ (cloning & control PC)
โดย  Wiboon Warasittichai on youtube

01 PSU12-sritrang install (ตอนที่ 1 วิธีติดตั้ง)
PSU12-sritrang-t01
https://youtu.be/GAhZhGCciY0

02 PSU12-sritrang cloning (ตอนที่ 2 วิธีโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์)
PSU12-sritrang-t02
https://youtu.be/CegdT_LtE4k

03 PSU12-sritrang features (ตอนที่ 3 คุณสมบัติของแต่ละเมนู)
PSU12-sritrang-t03
https://youtu.be/Dw_wAyMa3vA

04 PSU12-sritrang control (ตอนที่ 4 การควบคุมเครื่องวินโดวส์ send, restart, shutdown, wakeonlan)
PSU12-sritrang-t04
https://youtu.be/o801BZ9ye0Y

05 PSU12-sritrang prnews (ตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้วยภาพ เมื่อ boot from network)
PSU12-sritrang-t05
https://youtu.be/FA2X182oKXo

06 PSU12-sritrang windows master (ตอนที่ 6 เตรียมวินโดวส์ต้นฉบับที่ติดตั้ง cygwin)
PSU12-sritrang-t06
https://youtu.be/9XkLQQ-niz4

07 PSU12-sritrang windows computer name (ตอนที่ 7 เปลี่ยนชื่อเครื่อง)
PSU12-sritrang-t07
https://youtu.be/TuW8_Z2U7V4

08 PSU12-sritrang windows pgina freeradius (ตอนที่ 8 ตั้ง login ใช้ RADIUS server)
PSU12-sritrang-t08
https://youtu.be/58Pw-dbxljw

09 PSU12-sritrang windows partitions (ตอนที่ 9 เตรียมฮาร์ดดิสก์ของวินโดวส์ต้นฉบับ)
PSU12-sritrang-t09
https://youtu.be/jP4oSqRNvCo

10 PSU12-sritrang linuxmint master (ตอนที่ 10 เตรียมลินุกซ์มินท์ต้นฉบับ)
PSU12-sritrang-t10
https://youtu.be/zpR0UQbTy_U

11 PSU12-sritrang control linuxmint (ตอนที่ 11 การควบคุมเครื่องลินุกซ์มินท์)
PSU12-sritrang-t11
https://youtu.be/bVtfc4x-kKU

12 PSU12-sritrang server backup (ตอนที่ 12 สำเนาไฟล์เก็บไว้)
PSU12-sritrang-t12
https://youtu.be/dA7-pWjy35I

และมีเอกสารแนะนำอยู่ที่ http://opensource.psu.ac.th/PSU-Open-server