เทคนิคการเพิ่ม user ในระบบ linux คราวละมากๆ

มีผู้สนใจ linux ได้สอบถามเข้ามาทางอีเมลว่า จะเพิ่ม user ในระบบ linux คราวละมากๆ พอจะมี shell scripts ให้นำไปใช้งานหรือเปล่า ผมก็มีอยู่แล้ว แต่ก็ปรับแต่งเล็กน้อย

shell script นี้มีดังนี้
1. makeusername.sh เพื่อสร้างไฟล์รายชื่อตามจำนวนที่ต้องการ เลขเริ่มต้น min และสิ้นสุด max
2. bulkuseradd.sh เพื่อเพิ่ม user และ password แบบ random และสร้างไฟล์ .csv เก็บ user:password นำไปพิมพ์แจก user ได้
3. bulkuserdel.sh เพื่อลบ user

ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ opensource.cc.psu.ac.th หัวข้อ เทคนิค+scripts (
http://opensource.cc.psu.ac.th/เทคนิคการเพิ่ม_user_ในระบบ_linux_คราวละมากๆ)