วิธีตรวจสอบขณะเข้าเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บ login ด้วย username

วิธีตรวจสอบขณะเข้าเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บ login ด้วย username

สำหรับเบราว์เซอร์ Chrome ให้สังเกตว่าจะมีรูปกุญแจล๊อค(สีเขียว) หน้าคำว่า https แสดงว่า เว็บเพจหน้านี้ปลอดภัย

https-facebook

หากแสดงเป็นอย่างอื่น เช่น กากบาทสีแดงคาดที่คำว่า https แสดงว่าไม่ปลอดภัย อาจจะกำลังโดนใครดักข้อมูล username และ password ของท่าน

https-facebook-privacy-error

ตัวอย่างเว็บไซต์ gmail

https-gmail

ตัวอย่างเว็บไซต์ต่างๆของ PSU ที่เรียกใช้ด้วย Chrome browser และ แสดง https กุญแจสีเขียว สถานะปลอดภัย

https-dss https-edoc https-licensing https-passport https-sysadmin https-webmail

สำหรับเบราว์เซอร์ Firefox ก็แสดงเป็นรูปกุญแจล๊อค แต่เป็นสีเทา ไม่แสดงเป็นสีเขียว ก็คือปรกติครับ (ผมไม่ได้ใส่รูปตัวอย่างสำหรับ Firefox)

สำหรับเบราว์เซอร์ IE (Internet Explorer) ในขณะที่เขียนบทความนี้ (19 ธันวาคม 2557) ผมไม่แนะนำให้ใช้ครับ

ขอให้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานใส่ username ลงไปนะครับ