Google Search Console Alert New owner for

เนื่องจากเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี ตามรายงาน สกมช. ที่https://www.ncsa.or.th/service-statistics.html โดยเว็บไชต์จำนวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยได้เคยถูกโจมตีแล้ว และกำลังจะถูกโจมตีได้อีกมากด้วยยังคงมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย[มอ 011/67-ว011]แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (23 เม.ย. 67)https://docs.psu.ac.th/view/2b962109-f1d8-451e-a361-ca7ee053c9a2/ เอกสารแนบ แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://net.psu.ac.th/local/internet/Guidelines_for_PSU_Website_2024_v1.pdfเพื่อให้ได้ใช้แนวทางการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และผู้ดูแลเว็บไซต์ได้เร่งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เว็บไชต์ในมหาวิทยาลัยที่ได้ถูกโจมตีมักจะเป็นการวางหน้าโฆษณาและมีลิงก์ไปสู่เว็บไชต์พนันออนไลน์ด้วยพฤติกรรมของแฮคเกอร์เมื่อโจมตีเว็บไซต์สำเร็จ ต้องการให้หน้าเว็บไซต์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีลิงก์พนันออนไลน์ โฆษณาไปให้ถึงผู้ใช้เว็บไซต์ได้จำนวนมากๆโดยใช้เครื่องมือของ Google Search ทีมงาน PSU CIRT ได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย .psu.ac.th จากการใช้เครื่องมื่อ Google Search Console ที่ https://search.google.com/search-console เพื่อให้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน ได้รับการแจ้งเตือนโดยตรง เพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานที่มี ชื่อโดเมนย่อยต่างๆ ของส่วนงาน หรือซับโดเมนพีเอสยู (Subdomain under psu.ac.th) ให้เลือกแบบ Domainและระบุชื่อโดเมนย่อยของส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือหากเป็นชื่อเว็บไซต์ ที่มีชื่อระดับเดียวแล้วต่อด้วย .psu.ac.th ให้เลือกแบบ URL prefix และระบุชื่อเว็บไซต์เป็น URL … Read more

Ubuntu OVAL Update2

จากโพสตั้งต้น เมื่อ 6 เดือนก่อนที่https://sysadmin.psu.ac.th/2023/02/14/ubuntu-oval/ มาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรายงาน OVAL 1.1. v1.2.16 เมื่อวันที่ 6Feb2023@1632 สำหรับ Ubuntu 20.04 LTS1.2. v1.2.17 เมื่อวันที่ 18Aug2023@0234 สำหรับ Ubuntu 22.04 LTS 2.1. เมื่อวันที่ 6Feb2023@0635 มี 1049 Definitions, 2284 Tests, 2264 Variables สำหรับ Ubuntu 20.04 LTS2.2. เมื่อวันที่ 14Jul2023@0240 มี 513 Definitions, 1043 Tests, 735 Variables สำหรับ Ubuntu 22.04 LTS2.3. เมื่อวันที่ 16Aug2023@0037 มี 550 Definitions, 1123 Tests, … Read more

อย่าเชื่อเครื่องมือมากเกินไป …

เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือเจาะระบบ “N”  (ใช้ทดสอบว่าระบบเป้าหมายมีช่องโหว่ใดให้โจมตีบ้าง) ภายใต้ภาระกิจ “Honeypot” เพื่อทดสอบว่า เครื่องมือดังกล่าว สามารถรับรองความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ *** การทดลองนี้อยู่ในสภาวะควบคุมที่รัดกุม เป็นระบบที่สร้างขึ้นมา แยกออกจากระบบอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบ และเป็นการทดลองเพื่อวัดความสามารถของเครื่องมือ ไม่ได้มุ่งโจมตีผู้ใด หรือระบบใด *** วิธีการทดสอบ จัดให้มีเครื่องทดสอบ ชื่อ honeypot.in.psu.ac.th อยู่บน VM และใช้เครื่องมือเจาะระบบ “N” ตรวจสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก (Baseline 01) เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 16.04 LTS แบบ Default และ Update ให้เป็นปัจจุบันที่สุด แล้วรีบแจ้งให้ “N” ตรวจสอบ ครั้งที่ 2 (Baseline 02) ทำการติดตั้ง Web Server, PHP, MySQL และติดตั้งช่องโหว่อย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นเอง … Read more

วิธีใช้งาน Kali Linux – OWASP Zap – Active Scan

ใน Kali Linux มีเครื่องมือ Web Application Security Scanner ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง คือ OWASP Zap (Open Web Application Security Project) เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่การทดสอบเบื้องต้น ไปจนถึงการโจมตีขั้นสูงได้ *** คำเตือน : อย่าใช้เครื่องมือนี้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ท่านไม่ใช่เจ้าข้องเด็ดขาด *** ในบทความนี้ จะแสดงขั้นตอนการทดสอบ Web Application โดยใช้กระบวนการ Active Scan ใน Kali Linux เปิด Applications > 03 Web Application Analysis > owasp-zap เลือก No, I do not want to persist this session at this … Read more