Tag: security

วิธีใช้งาน Kali Linux – OWASP Zap – Active Scan

ใน Kali Linux มีเครื่องมือ Web Application Security Scanner ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง คือ OWASP Zap (Open Web Application Security Project) เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่การทดสอบเบื้องต้น ไปจนถึงการโจมตีขั้นสูงได้ *** คำเตือน : อย่าใช้เครื่องมือนี้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ท่านไม่ใช่เจ้าข้องเด็ดขาด *** ในบทความนี้ จะแสดงขั้นตอนการทดสอบ Web Application โดยใช้กระบวนการ Active Scan ใน Kali Linux เปิด Applications > 03 Web Application…

การ Encrypt/Decrypt ข้อมูลในไฟล์ Web.config

การเข้ารหัส (Encrypt) ไฟล์ Web.config ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยป้องกันการถูกโจมตีจากผู้บุกรุกในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เนื่องจากไฟล์ web.config เป็นที่รวมการ config ค่าต่างๆ ของ web application ของเราไว้ เช่น ข้อมูลรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (ConnectionString), AppSetting, คีย์ API หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ โดยบทความนี้นำเสนอการเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encrypt/Decrypt) ไฟล์ Web.config ด้วยคำสั่งผ่าน Command line โดยใช้ tools ที่มากับ .NET Framework ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีการติดตั้ง .NET Framework ไว้อยู่ก่อนแล้ว สำหรับข้อมูลในไฟล์ Web.config จะถูกแบ่งออกเป็น…

วิธีตรวจสอบขณะเข้าเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บ login ด้วย username

วิธีตรวจสอบขณะเข้าเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บ login ด้วย username สำหรับเบราว์เซอร์ Chrome ให้สังเกตว่าจะมีรูปกุญแจล๊อค(สีเขียว) หน้าคำว่า https แสดงว่า เว็บเพจหน้านี้ปลอดภัย หากแสดงเป็นอย่างอื่น เช่น กากบาทสีแดงคาดที่คำว่า https แสดงว่าไม่ปลอดภัย อาจจะกำลังโดนใครดักข้อมูล username และ password ของท่าน ตัวอย่างเว็บไซต์ gmail ตัวอย่างเว็บไซต์ต่างๆของ PSU ที่เรียกใช้ด้วย Chrome browser และ แสดง https กุญแจสีเขียว สถานะปลอดภัย สำหรับเบราว์เซอร์ Firefox ก็แสดงเป็นรูปกุญแจล๊อค แต่เป็นสีเทา ไม่แสดงเป็นสีเขียว ก็คือปรกติครับ (ผมไม่ได้ใส่รูปตัวอย่างสำหรับ…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12

บทความนี้ จะกล่าวถึง วิธีการปิดช่องโหว่ของ Apache ที่ให้บริการ Web Hosting เลย เผื่อมีผู้ใช้ ติดตั้ง Joomla และมี JCE รุ่นที่มีช่องโหว่ จะได้ไม่สร้างปัญหา และ แนะนำวิธีสำหรับผู้พัฒนาเวปไซต์เองด้วย ที่เปิดให้มีการ Upload ไฟล์โดยผู้ใช้ผ่านทาง Web ด้วย … เพราะหน้าที่นี้ ควรเป็นของ Web Server Administrator ไม่ใช่ของ Web Master หรือ Web Author ครับ จากปัญหาช่องโหว่ของ JCE Exploited ของ Joomla…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #10

ในบทความนี้ จะพูดถึงช่องโหว่ที่เรียกว่า Remote File Inclusion หรือ RFI [1] จาก วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #9 ที่พูดถึง ช่องโหว่ประเภท XSS หรือ Cross-site Scripting ซึ่งอาศัยข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรม ที่ทำให้ Hacker สามารถแทรก JavaScript ซึ่งจะได้ข้อมูลของ Web Browser และสามารถเปิดโอกาศให้ ผู้ใช้ของระบบ สามารถเขียน JavaScript ลงไปใน Database สร้างความเป็นไปได้ในการขโมย Cookie ID ของ Admin แต่ RFI เป็นช่องโหว่…