วิธีการตั้งค่า NRPE เพื่อใช้งานกับ NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการใช้งาน NRPE ต้องทำการติดตั้ง Nagios และ NagiosQL มาก่อนดังนี้
Nagios : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagios-ubuntu1404/
NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/
Setup NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/setup-nagiosql-ubuntu/

วิธีการติดตั้ง Nrpe และการตั้งค่าบน NagiosQL

1) ทำการติดตั้งโปรแกรม nrpe ดังนี้

sudo apt-get install -y nagios-nrpe-plugin

2) ทำการ Login เข้า Web NagiosQL โดยจะยกตัวอย่างการเพิ่ม nrpe เกี่ยวกับการ Check Load Linux

3) ทำการเพิ่ม command ใหม่ดังนี้

Commands -> Definitions

2014-07-24_045128

Command : check_linux_load
Command line : $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_load
Command type : check command

2014-07-24_052707

4) ทำการเพิ่มข้อมูล Service ให้กับ Host ชื่อ Linux-Server

Supervision -> Services

2014-07-23_230036

5) ทำการตั้งค่า Service โดยคราวนี้จะเลือก Add Service เพิ่มเข้าไปใน Host groups linux-server แทน เมื่อเพิ่มเครื่องเข้าไปใน Host groups จะได้ service นี้ติดไปด้วยเสมอ (เป็นการบังคับว่าต้องลง nrpe agent ไม่งั้นจะฟ้องว่า service down)

2014-07-24_053553

6) ทำการเพิ่ม เครื่อง Linux-Server ใน Host Groups -> linux servers โดยให้เอา localhost ออกจาก Host Groups ด้วย (กันความสับสน)

2014-07-24_055017

7) จากนั้นทำ Save และทดสอบ เข้าไป Restart Nagios

Tools -> Nagios control -> Check Written configuration files

8) หลังจากนั้นทดสอบเข้า web nagios ดูจะพบว่า Service CPU Load เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องทำการลง Agent ที่เครื่อง Linux ปลายทางก่อนซึ่งจะอยู่ในหัวข้อต่อไป ในส่วนของ Windows วิธีการจะคล้าย ๆ กัน ต่างกันที่ Command ซึ่งจะเป็นการเรียกเพื่อรันโปรแกรมที่อยู่ปลายทาง ซึ่งแต่ละ Command อาจต้องใส่ argument ซึ่งบาง command สามารถแก้ที่ตัวปลายทางได้เลย ทำให้ command เดียวกันแต่ตั้งค่า warning critical ที่แตกต่างได้ แล้วแต่ปลายทางจะตั้ง

Comments are closed.