วิธีการตั้งค่า NRPE เพื่อใช้งานกับ NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการใช้งาน NRPE ต้องทำการติดตั้ง Nagios และ NagiosQL มาก่อนดังนี้ Nagios : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagios-ubuntu1404/ NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/ Setup NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/setup-nagiosql-ubuntu/ วิธีการติดตั้ง Nrpe และการตั้งค่าบน NagiosQL 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม nrpe ดังนี้ sudo apt-get install -y nagios-nrpe-plugin 2) ทำการ Login เข้า Web NagiosQL โดยจะยกตัวอย่างการเพิ่ม nrpe เกี่ยวกับการ Check Load Linux 3) ทำการเพิ่ม command ใหม่ดังนี้ Commands -> Definitions Command : check_linux_load Command line : $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c … Read more

วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สามารถอ่านวิธีติดตั้ง NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS ได้ที่ http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/ หลังจากการติดตั้งจะต้องมีการตั้งค่าให้สามารถควบคุม Nagios ได้ดังนี้ วิธีการตั้งค่า Nagiosql configuration 1) หลังจาก Login ให้ทำการเข้าไปแก้ไข config path ดังนี้ Administrator -> Config targets -> Configuration directories Nagios base directory -> /etc/nagios3 Import Directory -> /etc/nagios3/conf.d Nagios command file -> /var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd Nagios binary file -> /usr/sbin/nagios3 Nagios process file -> /var/run/nagios3/nagios3.pid Nagios config file -> … Read more

การติดตั้ง NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการติดตั้ง NagiosQL ต้องการทำการติดตั้ง PHP5 และ Mysql-Server ก่อนครับ วิธีการติดตั้ง PHP5, MySQL 5.5 1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ sudo apt-get install -y php5 mysql-server php5-mysql 2) จะปรากฎข้อความถามว่าจะให้ตั้งรหัสผ่าน root ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ sudo service apache2 restart 4) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini เพื่อแก้ไข timezone ดังนี้ sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 5) ทำการเพิ่มข้อความในส่วนของ [Date] ดังนี้ (ประมาณบรรทัดที่  879) [Date] ; Defines the … Read more

WorkShop : Server Monitoring

“อาว Server ตายตอนไหนไม่เห็นจะรู้เลย โหลดเยอะละม้าง หรือไม่ก็แรมหมด เสถียรไหมไม่รู้สิ อาวเมื่อคืน disk หมดหรอกเหรอ สงสัย Backup อยู่ม้าง” ถ้าเรามีระบบ Monitor ที่ดีพบคงสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเจอเหตุการณ์เดิม ๆ ซ้ำ ๆ อีกต่อไป มาถึงอีก 1 workshop เคยเขียนไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ตอนนั้นสอนแค่ครึ่งวัน ได้แค่ลง Nagiosql ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ รอบนี้เลยจัดเต็ม 2 วัน ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดแจ้งได้เลยครับ เดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ (งานร้อน ^.^) Workshop Outline ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu-monitor/workshop-outline.pdf VirtualBox Installation เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ (Oracle VM VirtualBox) *แนะนำให้เปิดกับโปรแกรม version ล่าสุด Monitor ** User : workshop , Password : 123456 … Read more

การติดตั้งโปรแกรมชุด Monitor Server (CentOS 6 + Epel + NRPE + NagiosQL + NagiosGraph)

เนื้อหา 1 วิธีการติดตั้ง CentOS และ EPEL Repository 2 วิธีการตั้งค่า Time Sync 3 วิธีการปิด selinux และ firewall 4 ตัวอย่างวิธีการ เปิด rule โดยไม่ปิด Firewall 5 วิธีการติดตั้ง Nagios 6 ขั้นตอนการเตรียมการติดตั้ง NagiosQL 7 วิธีการติดตั้ง NagiosQL 8 วิธีการติดตั้ง NagiogGraph วิธีการติดตั้ง CentOS และ EPEL Repository OS : CentOS 6.3 Nagios : 3.4.X 1) ติดตั้ง CentOS 6.3 2) ตั้งค่า Network 3) ทำการ Update CentOS ให้ใหม่สุดดังนี้ # yum update 4) ทำการเปิด … Read more