การติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น Nagios บน Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ โดยก่อนจะติดตั้ง Nagios
ต้องทำการติดตั้ง Apache2 ก่อนนะครับ

วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server

1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

sudo apt-get install -y apache2 

2) ติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้

sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl

3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

sudo service apache2 restart

วิธีการติดตั้ง Nagios

1) ติดตั้ง Nagios ดังนี้

sudo apt-get -y install nagios3

2) จะปรากฎหน้าต่างถามเกี่ยวกับการตั้งค่าส่งเมล์ให้เลือกใช้เป็น Internet with smarthost เพื่อส่งเมล์ผ่าน mail relay ดังรูป
2014-07-23_054238

3) จะปรากฎหน้าต่างถามว่าจะใส่ email ผู้ส่งว่าอะไรก็ให้ใส่ไปครับ ไม่ต้องมีอยู่จริงก็ได้ครับ

2014-07-23_054257

4) ในหน้าต่างต่อไปจะให้ใส่ว่าจะให้ Relay ไปยัง Mail Server ใดให้ใส่ mail server ที่ต้องการ relay
2014-07-23_054357

5) จากนั้นจะให้ตั้งรหัสผ่าน ทำการตั้งรหัสผ่านตามที่ต้องการ (User ตั้งต้นชื่อ nagiosadmin)

2014-07-23_054430

6) ทำการตั้งรหัสผ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ /etc/nagios3/htpasswd.users ยกตัวอย่างการเพิ่ม  User ชื่อ workshop (ไม่เกี่ยวข้องกับ user ของระบบใช้เข้า web nagios เท่านั้น) ดังนี้

sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users workshop

จะปรากฎข้อความให้ใส่รหัสผ่านดังนี้

New password: 
Re-type new password: 
Adding password for user workshop

7) สามารถตรวจสอบไฟล์ได้โดยคำสั่ง

sudo cat /etc/nagios3/htpasswd.users

8) ทดสอบเปิด Website ดูดังนี้

http://localhost/nagios3

9) จะปรากฎหน้าต่างให้กรอก username และ password ให้กรอกไปตามที่ตั้งไว้
วิธีการ Logout คือปิด browser เท่านั้น

2014-07-23_060534

10) จะปรากฎหน้าแรกของ Nagios

2014-07-23_060555

วิธีการให้ Redirect ไปยัง SSL อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน

1) ทำเปลี่ยนชื่อไฟล์ หน้า default เก่าของ apache จาก index.html เป็น index.html.ori ดังนี้

sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.ori

2) สร้างไฟล์ /var/www/html/index.html ใหม่ ดังนี้

sudo nano /var/www/html/index.html

3) เพิ่มข้อความในไฟล์ดังนี้ (วิธีการ save ให้กด Ctrl-X แล้วกด y แล้ว enter) โดยการใช้งานจริงให้แทนที่ localhost ด้วยชื่อเครื่องจริง

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Auto Redirect to nagios</title>
<meta http-equiv="REFRESH" content="0;url=https://localhost/nagios3"></HEAD>
<BODY>
Please Wait.....
</BODY>
</HTML>

4) ทดสอบเปิด Website อีกรอบดังนี้ จะเห็นได้ว่าระบบจะ redirect ไปยังหน้า nagios3 ที่เป็น ssl อย่างที่ต้องการ

http://localhost

วิธีการเพิ่มสิทธิ์ให้กับ User ที่เพิ่มมาใหม่

1) ทดสอบเข้าเครื่องโดยใช้ User ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ลองเข้าดูหน้าต่าง ๆ จะเห็นว่าจะขึ้นบอกว่าไม่สิทธิ์ในการใช้งาน

2) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/nagios3/cgi.cfg ดังนี้

sudo nano /etc/nagios3/cgi.cfg

3) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/nagios3/cgi.cfg ในหัวข้อที่ต้องการจะเปิดสิทธิ์ให้ user นั้น ๆ ยกตัวอย่างกำหนดสิทธิ์ให้ username ชื่อ workshop การเข้าถึงได้ทุกหัวข้อ

authorized_for_system_information=nagiosadmin,workshop
authorized_for_configuration_information=nagiosadmin,workshop
authorized_for_all_services=nagiosadmin,workshop
authorized_for_all_hosts=nagiosadmin,workshop
authorized_for_all_service_commands=nagiosadmin,workshop
authorized_for_all_host_commands=nagiosadmin,workshop

4) จากนั้นให้สั่ง Restart Nagios ดังนี้

sudo service nagios3 restart

วิธีการตั้งค่าเสียงเตือน

1) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/nagios3/cgi.cfg ดังนี้

sudo nano /etc/nagios3/cgi.cfg

2) ทำการเปิด comment ดังนี้ (ลบ # ออก) และแก้จาก .wav เป็น .mp3 ดังนี้

host_unreachable_sound=hostdown.mp3
host_down_sound=hostdown.mp3
service_critical_sound=critical.mp3
service_warning_sound=warning.mp3
#service_unknown_sound=warning.mp3
#normal_sound=noproblem.mp3

3) ทำการโหลดไฟล์เสียงมาเก็บไว้ที่ /usr/share/nagios/htdocs/media ดังนี้

cd /usr/share/nagios3/htdocs/media
sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-monitor/sound.tar.gz
sudo tar -xvzf sound.tar.gz

*สามารถโหลดเสียงเพิ่มเติมได้ที่
http://www.4shared.com/archive/Cr5UBS_W/Nagios-Sound-Pack1.html
http://www.4shared.com/archive/pJsbVw0v/Nagios-Sound-Pack2.html

4) จากนั้นให้สั่ง Restart Nagios ดังนี้

sudo service nagios3 restart

Comments are closed.