การติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น Nagios บน Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ โดยก่อนจะติดตั้ง Nagios ต้องทำการติดตั้ง Apache2 ก่อนนะครับ วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server 1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ sudo apt-get install -y apache2 2) ติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้ sudo a2enmod ssl sudo a2ensite default-ssl 3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ sudo service apache2 restart วิธีการติดตั้ง Nagios 1) ติดตั้ง Nagios ดังนี้ sudo apt-get -y install nagios3 2) จะปรากฎหน้าต่างถามเกี่ยวกับการตั้งค่าส่งเมล์ให้เลือกใช้เป็น Internet with … Read more