การทำแผ่นดีวีดี linux mint ฉบับติดตั้งโปรแกรมเพิ่มแล้ว

ผมแจกฟรีแผ่น DVD linux mint 17 ฉบับติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ที่ห้องโถงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ผมก็คิดว่าน่าจะนำความรู้มาเผยแพร่ไว้ตรงนี้ด้วย ลองอ่านดูนะครับ

free-linuxmint-17-psu-cc-32bit

เริ่มต้น ผมก็ไปเอาไฟล์ linuxmint-17-mate-dvd-32bit.iso จากเว็บไซต์ https://licensing.psu.ac.th/linux-mint-17-qiana-released/ ซึ่งไฟล์ที่วางไว้ในเว็บไซต์นี้ก็ไป download มาจากของแท้ที่เมืองนอกนะครับ นำมาติดตั้งเป็น Virtual Machine ในโปรแกรม Oracle VM VirtualBox โดยสร้าง username คือ mint password คือ mint และตั้งให้ auto login

จากนั้นก็ปรับแต่งการอัปเดตเวอร์ชั่นให้อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลัย (ในเมืองไทย) โดยการแก้ไขที่ไฟล์ official-package-repositories.list ด้วยคำสั่งดังนี้
sudo vi /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
โดยเปลี่ยน 2 แห่ง คือ
1.เปลี่ยนจาก archive.ubuntu.com เป็น th.archive.ubuntu.com
2.เปลี่ยนจาก packages.linumint.com เป็น mirrors.psu.ac.th/linuxmint-packages

ต่อไปก็ตั้งค่า time zone ดังนี้
Menu > Administration > Time and Date > Click to make changes
Time zone: Asia/Bangkok

ต้องการให้ผู้ได้รับแผ่นดีวีดีนี้ไปใช้งานได้สะดวก จึงเพิ่มคำสั่งนี้เพื่อให้ไม่ต้องถาม password ทุกครั้งที่จะเพิ่มโปรแกรม
sudo sh -c “echo ‘mint ALL=NOPASSWD: ALL’ >> /etc/sudoers”

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ฟอนต์ภาษาไทย TH SarabanPSK ผมก็ช่วยลงให้ซะเลย
sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai

ติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพิ่มดังนี้
สำหรับแสดงรายชื่อ hardware
sudo apt-get install lshw-gtk
สำหรับตรวจเช็คสถานะ LAN card
sudo apt-get install ethtool
สำหรับดึงข้อมูลเว็บเพจมาดำเนินการ
sudo apt-get install curl
สำหรับใช้งานเบราว์เซอร์ google chrome
sudo touch /etc/default/google-chrome
แล้วไป download จากเว็บไซต์ของ google อาจทำด้วยคำสั่งข้างล่างนี้

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - 
sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list' 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install google-chrome-stable

ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ผ่านทาง Menu > Software Sources
1. Tuxmath  : เกมส์คิดเลขเร็ว
2. Tuxpaint  : เด็กหัดใช้เมาส์วาดภาพและตัวปั้มหมึก
3. Shutter  : screen capture tool
4. RecordMyDesktop and gtk-recordmydesktop  : บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ
5. winff  : แปลงชนิดไฟล์ของไฟล์เสียง
6. audacity  : ตัดหรือต่อไฟล์เสียง
7. gparted  : สร้างหรือเปลี่ยนแปลง disk partition
8. openshot  : ตัดหรือต่อวิดีโอ ไฟล์เสียง เพื่อทำเป็นวิดีโอ
9. libavcodec-extra-54  :  เพื่อให้ใช้ codec ได้มากชนิด
10. filezilla  :  โปรแกรม ftp/ftps/sftp/ client
11. inkscape :  โปรแกรมทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัด art work หน้ากระดาษ (แทน ilustrator)

ติดตั้งโปรแกรม ffDiaporama ต้องใช้ command line เพื่อเอาเวอร์ชั่นล่าสุด
12.ffdiaporama  : โปรแกรมนำไฟล์รูปภาพมาจัดทำเป็น Movie พรีเซ็นเตชั่นมีเพลงประกอบได้
sudo add-apt-repository ppa:ffdiaporamateam/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffdiaporama
sudo apt-get install ffdiaporama-texturemate
sudo apt-get install ffdiaporama-openclipart

ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้ ผ่านทาง Menu > Package Manager
1. frei0r-plugins
2. frei0r-plugins-doc

สร้าง shortcut icon ที่ desktop
1. TV (ดูทีวีฟรี)
2. Tux Math
3. Tux Paint
4. Google Chrome
5. version.txt

ติดตั้ง shell script สำหรับทำงานเฉพาะอย่าง
1. hardware-list.sh
2. myjob.sh
3. nic-led.sh
และทุกไฟล์ใส่ ได้ set ค่า flag เป็น executable

ตอนนี้ก็มาถึงความต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการทำแผ่นดีวีดีขึ้นมาใหม่ เรียกว่า remastersys โดยติดตั้งตามคำสั่งดังนี้
wget -N -P /tmp http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-remastersys/psu-remastersys.tgz
tar -zxpvf /tmp/psu-remastersys.tgz -C /tmp
cd /tmp/psu-remastersys
sudo sh install-psu-remastersys.sh
wget -O – http://www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.key | sudo apt-key add –
แก้ไขค่า option ให้เหมาะสม
sudo vi /etc/remastersys.conf
================================
LIVEUSER=”mint”
LIVECDLABEL=”Linux Mint 17 PSU CC”
CUSTOMISO=”linuxmint-17-psu-cc-32bit.iso”
BACKUPSHOWINSTALL=”1″
================================

แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ สั่งสร้าง linuxmint-17-psu-cc-32bit.iso ดังนี้
เข้าไปที่ Menu > Administration > Remastersys
แล้วก็รอสัก 15 นาที
จากนั้นให้เข้าไปเอาไฟล์ไปใส่ใน ftp server
เข้าไปที่ Menu > Terminal
cd /home/remastersys/remastersys/
scp linuxmint-17-psu-cc-32bit.iso user@your_ftp_server

ทั้งหมดก็มีเรื่องราวประมาณนี้ครับ ขอแถมสักนิดว่า หากจะทำเป็นแผ่นที่บูตแล้วแสดง presentation ก็ให้นำไฟล์ไปวางไว้ใน /home/mint/.config/autostart/
เช่น
mint@mint-PSU ~ $ ls -l /home/mint/.config/autostart/
total 12
-rw-r–r– 1 mint mint  88 มิ.ย.   5 13:23 myjob.desktop
-rw-r–r– 1 mint mint 487 มิ.ย.   5 13:23 myjob.sh

mint@mint-PSU ~ $ cat /home/mint/.config/autostart/myjob.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=myjob
Exec=/home/mint/.config/autostart/myjob.sh

mint@mint-PSU ~ $ cat /home/mint/.config/autostart/myjob.sh
#!/bin/bash
sleep 3
SOURCE_FILE=”prstart.sh”
TEMP1=”/tmp/myjob-temp1.$$”
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/custom/${SOURCE_FILE} -O ${TEMP1}
if [ -s ${TEMP1} ] ; then
exec sh ${TEMP1}
fi

คิดว่าท่านจะสามารถอ่านและทำได้ครับ ขอบคุณครับ

Comments are closed.