update ownCloud new version (5.0.6 to 5.0.7)

หลังจากวันก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนเขียนบทความ เรื่อง “มาทำ Self-hosted cloud storage ด้วย ownCloud ใน PSU กันเถอะ” ผมก็ทดสอบการใช้งานไปเรื่อยๆ มีเพื่อนชาว PSU sysadmin มาร่วมกันทดสอบกัน 5-6 คน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 5.0.6 มาวันนี้เมื่อเข้าในหน้า admin ก็จะพบว่ามีแจ้งเตือนว่ามีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าแล้ว คือ 5.0.7 แล้ว ก็ทำการอัปเดตผ่านหน้าเว็บได้เลย ถ้ากำหนด file permission ให้แก่ webserver user (www-data) ที่ไดเรกทอรี /var/www/owncloud

owncloud-update-01

ผลลัพธ์คือเมื่ออัปเดตเสร็จจะพบว่าเข้าสู่โหมด maintenance

owncloud-update-02

เราในฐานะผู้ดูแลต้องไปปลดล็อกที่ไฟล์ config.php ด้วยครับ จากนั้นก็จะใช้งานได้แล้ว

ย้อนสักนิด การติดตั้ง owncloud นั้นจะมีอยู่ 3 วิธี คือ Tar or Zip File เหมาะสำหรับมีเครื่อง server เอง, Web Installer เหมาะสำหรับ shared hosting และสุดท้ายคือ Linux packages เหมาะสำหรับอัปเดตแบบอัตโนมัติเมื่อทำ apt-get update และ apt-get upgrade นั่นเอง

owncloud-installation-webpage

วิธีที่ผมเลือกติดตั้งคือแบบ Tar File เอามาลงในเครื่อง server เอง ดังนั้นเมื่อมีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ เราจะควบคุมเองได้ว่าจะทำเมื่อไร หลังจากทราบว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ แตกต่างจากแบบ Linux packages ซึ่งจะอัปเดตไม่รอเรา อาจทำให้มีปัญหาได้หากเรามีการ manual ปรับปรุงไฟล์ php บางไฟล์ เช่นที่ผมทำคือต้องมีการแก้ไขไฟล์ ftp.php, base.php และ app.php ดังนั้นวันนี้ผมจึงมาบอกเล่าให้ฟังว่า การอัปเดตจากเวอร์ชั่นหนึ่งไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแบบเล็กน้อย เรียกว่า update นะครับ และหากเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ จะเรียกว่า upgrade อันนี้อ่านมาจากเว็บ ownCloud ซึ่งวิธีการทำจะแตกต่างกัน

วันนี้มาแนะนำวิธีการอัปเดต (update) ownCloud จากเวอร์ชั่น 5.0.6 ไปเป็น 5.0.7 ซึ่งหลังจากอัปเดตตามเค้าว่าแล้ว ผมก็มาปรับแต่งเพื่อให้เข้ากันกับ PSU อีกที ผมจึงเขียนเป็น wiki ไว้ที่เว็บ opensource.cc.psu.ac.th เรื่อง อัปเดต owncloud (5.0.6) เป็นเวอร์ชั่นสูงกว่า (5.0.7) สำหรับ PSU ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานเป็นขั้นตอน โดยสรุปพบว่า เวอร์ชั่นใหม่นี้ยังไม่ได้แก้ไข bug ที่พบในไฟล์ 3 ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับ PSU ครับ