ตัวอย่างการใช้งาน mutt เพื่อส่ง email แบบ command line

เมื่อต้องการส่ง email ด้วย command line วิธีที่ถูกต้องที่สุด ไม่ผูกติดกับ email client program บน Linux คือการสร้างไฟล์ แล้วส่งผ่าน sendmail ไม่ว่าจะเป็น original sendmail หรือ backward-compatibility ของ postfix ก็ตาม (จะกล่าวในอีกบทความหนึ่ง)

แต่หากต้องการความง่าย ก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับ

ผ่านโปรแกรมชื่อ mutt

ตัวอย่างคือ

1. ส่ง email ไปให้ username.s@xxx.psu.ac.th

2. บอกว่า ส่งจาก IT Department ซึ่ง email address เป็น blah@itdept.xxx.psu.ac.th

3. มี Subject ว่า This is Subject

4. แนบไฟล์ชื่อ test.txt

5. แต่จดหมายนี้ ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ตอบกลับ จึงส่งให้ no-reply@xxx.psu.ac.th เพื่อโยนทิ้งทันที

6. เนื้อความ ว่า Hello World

 

สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

export REPLYTO="no-reply@xxx.psu.ac.th"; export EMAIL="IT Department <blah@itdept.xxx.psu.ac.th>"; echo "Hello World" | mutt -s "This is Subject" -a test.txt -- kanakorn.h@psu.ac.th