PSU Webmail ทำไมลบ email ออกไปตั้งเยอะแล้ว แต่ Quota ยังเต็ม ?

เหตุ: แบ่งเป็น 4 กรณี (1) ลบแล้ว แต่ยังไม่ Expunge ก่อนหน้านี้ เคยตั้งค่าให้ Delete แล้วก็ให้ลบหายไปเลย แต่ก็มีบางคน (หลายคน) แจ้งว่า อยากให้แค่ Mark Delete กล่าวคือ … ลบแล้ว แต่ให้เปลี่ยนใจได้ จึง … ทำให้คนอื่น ๆ เมื่อลบแล้ว ก็ต้องกดปุ่ม Expunge ด้วย เพื่อให้ลบถาวร *** ระบบ PSU Email เมื่อลบและกด Expunge แล้วจะเป็นการลบ ถาวร ไม่สามารถกู้คืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** (2) ลบแต่จดหมายเล็ก ๆ บางที เราก็มีจดหมายไม่กี่ฉบับ แต่ว่า แต่ละฉบับ อาจจะแนบไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ ทั้งนั้น วิธีการคือ สั่งให้ PSU … Read more

การตั้งค่า PSU Email สำหรับ Android device

การตั้งค่า PSU Email สำหรับ Android device โดยใช้ app Email (ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง) บางท่านอาจจะเจอปัญหาว่า เช็คเมลล์เข้าได้ แต่ไม่สามารถส่งเมลล์ออกได้ ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับ ^^ 1. ไปที่ไอคอน Email บน android 2. ใส่ email address และ password 3. กดปุ่ม Next 4. รอการตรวจเช็คสักครู่ 5. เลือก IMAP account 6. ในส่วนของ Incoming server settings ให้ใส่ IMAP server ให้เป็น mail.psu.ac.th Port : 143 จากนั้น กดปุ่ม Next 7. ในส่วนของ Outgoing server settings ให้ใส่ … Read more

วิธี Backup PSU Email ด้วย Thunderbird

เนื่องจาก PSU Email ให้พื้นที่ปัจจุบัน 1GB ซึ่ง อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บางท่าน หรือ บางท่านต้องการสำรองข้อมูล Email เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถทำได้ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Mozilla Thunderbird เชื่อมต่อกับ PSU Email ด้วย IMAP อีกทั้ง สามารถส่ง Email ออกได้จากทั่วโลกผ่าน smtp2.psu.ac.th และ ตัวอย่างต่อไปนี้ จะสร้างพื้นที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ใน D:\MyBackup (รายละเอียดของ PSU Email สามารถอ่านได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/staffemail) มีวิธีการดังนี้ 1. Download Mozilla Thunderbird (รุ่นล่าสุด 24.3.0) จาก http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/   คลิกที่ Thunderbird Free Download แล้ว Save File ลงเครื่อง 2. Double … Read more

ตัวอย่างการใช้งาน mutt เพื่อส่ง email แบบ command line

เมื่อต้องการส่ง email ด้วย command line วิธีที่ถูกต้องที่สุด ไม่ผูกติดกับ email client program บน Linux คือการสร้างไฟล์ แล้วส่งผ่าน sendmail ไม่ว่าจะเป็น original sendmail หรือ backward-compatibility ของ postfix ก็ตาม (จะกล่าวในอีกบทความหนึ่ง) แต่หากต้องการความง่าย ก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับ ผ่านโปรแกรมชื่อ mutt ตัวอย่างคือ 1. ส่ง email ไปให้ username.s@xxx.psu.ac.th 2. บอกว่า ส่งจาก IT Department ซึ่ง email address เป็น blah@itdept.xxx.psu.ac.th 3. มี Subject ว่า This is Subject 4. แนบไฟล์ชื่อ test.txt 5. แต่จดหมายนี้ … Read more

20130227-Kbank-Phishing

มีจดหมายหลอกลวง หน้าตาประมาณนี้ เมื่อคลิก Link เข้าไป โดยผ่าน Google Chrome จะได้หน้าจอเตือนอย่างนี้ แต่ถ้าเป็น IE, Firefox จะไม่ได้รับการเตือน !!!! ซึ่งจะได้หน้าจอประมาณนี้ ซึ่งหน้าตา ช่างเหมือนกับของจริงมากๆ แต่นี่คือ Website หลอกลวง เพื่อเอาข้อมูลทางการเงินของท่าน  โปรดระวัง !!! เปรียบเทียบ ของปลอม (ซ้าย) และ ของจริง (ขวา)   วิธีสังเกต เวปไซต์ของจริง จะต้องมี รูปกุญแจ และเป็นสีเขียว (เข้ารหัสในการส่งข้อมูลด้วย HTTPS และ ใช้ SSL Certificate ที่ได้รับการยอมรับ) ด้านซ้ายคือ ของหลอกลวง ด้านขวาคือ ของจริง โปรดใช้ความระมัดระวัง