Tag: api

การใช้งาน Google Drive API ด้วย Google Client Library for Python

ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการเขียน Python เพื่อติดต่อกับ Google Drive API ทาง Google Client Library ซึ่ง จะใช้ REST v2 [1] เนื่องจาก ใน REST v3 ยังหาทางแสดง Progress ไม่ได้ (หากได้แล้วจะมา Update นะ) สิ่งต้องมี Python 2.6 ขึ้นไป PIP Package Management Tool เครื่องต้องต่อ Internet ได้ แน่นอน มี Google…

การพัฒนา API อย่างมืออาชีพ และทำไมต้อง RESTful Service

API คืออะไร? API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเป็นส่วนติดต่อเซอร์วิสของแอพพลิเคชั่น หรือโมดูลต่างๆ เพื่อให้คนภายนอกมาเรียกใช้งาน หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้บริการสำหรับให้คนอื่นมาเรียกใช้งาน ซึ่งแนวคิดเรื่องการสร้าง API เพื่อการใช้งานก็มีมาอย่างยาวนานแล้ว ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ที่มีการสร้างระบบปฎิบัติการ (OS) ก็จะมีการติดต่อ API ของไดร์เวอร์อุปกรณ์ฮาร์แวร์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ตามคำสั่งของนักพัฒนา