สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM

หลังจากติดตั้ง server เสร็จแล้ว ตอนนี้ เรามาลองสร้าง VM กันสัก 1 ตัว หลักการคือ สร้าง image ที่เป็น disk เปล่า ๆ จากนั้นสร้าง VM Template ให้มาใช้ image นี้ และกำหนดค่า VM Template ให้เสร็จ แล้วสร้าง VM จาก VM Template นั้น ขั้นตอน สร้าง Image เปล่า สมมติตั้งชื่อว่า DISK8GB กำหนด Type คือ Generic storage datablock และเป็นแบบ Empty disk image กำหนดขนาด 8 GB สร้าง Image ที่เป็น CD-ROM … Read more

ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็นขั้นตอนสร้าง VM ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM ขั้นตอน เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการติดตั้ง เลือก keyboard layout  ตั้งค่า IP Address แบบ static เลือก Interface name และ คลิก Edit IPv4 เลือก Method แบบ Manual ใส่ค่า IP Address ไปต่อ คลิก Done ไปต่อ คลิก Done ตั้ง Mirror address มาที่ http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu Storage configuration เลือก Use an entire disk  ไปต่อ คลิก … Read more

ติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04

ขอแนะนำวิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop เพื่อเตรียมใช้เล่าเรื่องราวในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อให้เห็นภาพว่า เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่เป็น Graphic User Interface ได้อย่างง่าย ๆ เลือก minimal installation ให้มีแค่ Firefox Web Browser ขั้นตอน นำ USB Drive ที่มี Ubuntu Desktop ไป Boot ที่โน้ตบุ๊ค หน้าต่างแรก จะมีคำถามให้เลือก เลือก Install Ubuntu ค่า Keyboard layout ใช้ค่า default คือ English  จะเลือกติดตั้งแบบ Minimal installation เครื่องนี้พร้อมให้ล้างฮาร์ดดิสก์ได้ ก็จะเลือก Erase disk and install Ubuntu กด … Read more

Grid infrastructure 18c ตอน 1

รอบนี้จะมาติดตั้ง Oracle grid infrastructure 18c กัน สิ่งที่ต้องเตรียม Vmware 2 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ (ปรับลดตามความเหมาะสมได้) 2 CPU 64 core 128 GB Memory HDD 2 ลูก 300GB 1TB Shared Storage ครั้งนี้เลือกใช้ iSCSI 6 ลูกลูกละ 1TB Network Card 3 ใบ IP address โดย 4 IP วงเดียวกัน 3 IP สำหรับชื่อเรียกใน DNS วงเดียวกันกับ 4 IP แรก 2 IP คนละวง rac1 1 IP … Read more

เรื่องเล่าจากการทำ ubuntu do-release-upgrade

มี ubuntu server 18.04.5 ที่มี open source software ชื่อ fogproject เวอร์ชั่นที่ใช้คือ 1.5.8 ซึ่งใช้สำหรับการ cloning Windows ในห้องบริการคอมพิวเตอร์ บางคนคงได้ใช้งานอยู่ และก็มี freeradius 3.0 ติดตั้งไว้ด้วย อยากจะขยับ ubuntu server จาก 18.04.5 ไปเป็น 20.04 ก็เลยทำคำสั่ง do-release-upgrade ในเครื่องทดสอบ ทำจนเสร็จได้ ubuntu 20.04 สมใจ ในระหว่างขั้นตอนการทำ upgrade นั้นก็จะมีหน้าคำถามว่า จะใช้ไฟล์คอนฟิกของโปรแกรมที่ตรวจพบว่าเรามีการไปแก้ไขไว้ จะเลือกที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หรือ จะใช้ของใหม่ตาม package ก็เลือกว่า ใช้ของที่ใช้อยู่ ซึ่งก็ค่อยมาแก้ไขว่า ของใหม่มีอะไรใหม่บ้าง ให้ดูเทียบกับ ไฟล์.dpkg-list ตอนนี้เราได้ ubuntu 20.04 แล้ว ลองตรวจสอบดูสิว่า fogproject … Read more