Category: Linux (OS, shell script, etc)

shell script for download virtualbox packages

หลังจากบรรยายเรื่อง Shell script ไปในสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยหัวข้อเรื่องที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดไว้ และใช้เวลาบรรยายไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ ทำให้เนื้อเรื่องบางส่วน ต้องทิ้งเอาไว้ ไม่ได้พูดต่อให้จบ ปล่อยคนที่เอา slide มาอ่านงงไปก็แล้วกันว่า มันคือเรื่องอะไรกัน เรื่อง slide ก็ … เหอะ … เดี๋ยวมีโอกาส ค่อยกลับไปปรับปรุงมันอีกที ผมยังพอมี idea อยู่บ้างว่าจะแก้ไขมันยังไง แต่เรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว มีปัญหาตั้งแต่ก่อนเริ่มบรรยายแล้วว่า จะยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาอย่างไรดี ที่จะทำให้เห็น วิธีการที่ผมใช้ในการ “เขียน” shell script ตัวนึงออกมาได้ ตัวอย่างที่ยกให้ดูในตอนแรกของ การบรรยาย เป็นแค่ตัวอย่างหลอกๆ ที่เขียนไปเพื่อให้เห็น รูปแบบ ของการใช้ shell…

การจัดการกับ Backscatter Mail

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง) เมื่อ Spammer หรือ Virus ในระบบเครือข่ายของเรา พยายามที่จะส่ง email ซึ่ง ส่งจาก (From) email address ปลอมซึ่งไม่มีอยู่จริง ถึง (To, CC, BCC) email address ซึ่งบางส่วนไม่มีอยู่จริง หรือ ผิดรูปแบบ หรือ ปลายทางไม่ยอมรับ email จาก domain ของเราแล้ว จดหมายเหล่านั้นจะมีการแจ้งถึงความล้มเหลวของการส่ง ที่เรียกว่า “Undeliverable mail notification” ไปยังผู้ส่ง ซึ่ง ไม่มีอยู่จริง ดังนั้น จะเกิดจดหมายพวกนี้ ค้างใน…

How to install LibreOffice 4.0 in Ubuntu & Mint

Uninstall LibreOffice รุ่นเก่าออกให้หมด $sudo apt-get remove –purge libreoffice* Download Libreoffice for Ubuntu ที่ LibreOffice โดยเลือกรุ่นให้ถูกต้องว่า 64 บิตหรือ 32บิต (x86 หรือ x86_64) ดูได้จากคำสั่ง $uname -a หากได้ผลลัพธ์ว่า Linux Enterprise 3.5.0-23-generic #35-Ubuntu SMP Thu Jan 24 13:15:40 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux…

เทคนิคการใช้งาน Regular Expression บน Excel

เมื่อต้องการเลือกข้อมูล หรือจัดกลุ่มข้อมูลที่เป็นข้อความ ยาวๆ ซับซ้อน ก็ต้องคิดถึงการใช้ Regular Expression ซึ่งใช้งานได้ทั่วไปใน Shell Script ต่างๆ แต่เมื่อต้องทำสิ่งเหล่านี้ใน Excel นั้น ค่อนข้างยุ่งยาก  แล้วในที่สุด ก็ไปพบคนใจดี เขียน VBS มาให้ ตามไฟล์นี้ regexp.txt ให้ใช้งาน Regular Express แบบเป็น Formula ง่ายๆ วิธีการใช้ติดตั้งใช้งาน Download ไฟล์ข้างต้นไป แล้วแก้เป็นนามสกุล .bas เปิด Excel แล้วกดปุ่ม Alt-F11 ไปที่ File > Import…

วิธีติดตั้ง Vmware Tool บน Ubuntu สำหรับ Vcenter ESXi 5.1

ทำไมต้องลง Vmware Tools Vmware Tools เปรียบเสมือน การลง driver ที่ทำให้การใช้งานราบรื่นทั้ง GUI และ Network รวมถึงเกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น mouse, usb และการแสดงผล โดยที่สำคัญที่สุดคือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีนี้ใช้ได้กับทั้ง vmware server ที่เสียตังค์และฟรีนะครับ แต่วิธีที่ยกมาเป็นแบบที่เสียตังค์แต่สามารถ apply กันได้ครับ โดยทำดังนี้ครับ 1. Login เข้าเครื่อง ทำการ apt-get update ให้เรียบร้อย # apt-get update # apt-get upgrade

แก้ปัญหา update ubuntu server แล้วแจ้ง error ว่า perl: warning: Setting locale failed.

update Ubuntu Server แล้วมี error message แจ้งดังนี้ perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = “en_US:en”, LC_ALL = (unset), LC_TIME = “th_TH.UTF-8”, LC_MONETARY = “th_TH.UTF-8”, LC_ADDRESS = “th_TH.UTF-8”, LC_TELEPHONE = “th_TH.UTF-8”, LC_NAME =…

Multiple SSL Web Sites On One IP Address

แก้ให้ apache 2 สามารถให้บริการ ssl-site ได้มากกว่า 1 site บน ubuntu 12.04 ; Apache 2.2.22 * Server ต้องสามารถให้บริการ https ได้อยู่แล้ว เพิ่มบรรทัด NameVirtualHost *:443 ลงไปในไฟล์ /etc/apache2/ports.conf ตัวอย่าง ports.conf # /etc/apache2/sites-enabled/000-default # This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3…

ใช้ Powershell แบบ Linux Shell Script

รวบรวมการทำงานกับ Powershell บน Windows โดยเทียบเคียงกับการใช้ ShellScript บน Linux (ทะยอยเขียนบันทึก โปรดติดตามเรื่อยๆ) เลือกบางบรรทัดจากไฟล์ที่มีคำที่ต้องการอยู่ shellscript: grep someword textfile.txt powershell: select-string “someword” textfile.txt เลือกบางบรรทัดจากไฟล์ แล้วแยกด้วยเครื่องหมาย : เพื่อเอาฟิลด์ที่ 3 shellscript: grep someword textfile.txt | awk -f ‘{FS=”:”}{print $3}’ powershell: select string “someword” textfile.txt | %…

ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ม.ค. 56 (พฤหัส) เวลา 09.00 – 16.00 น. มีอาหารเที่ยงเลี้ยง ที่ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ (หมายเหตุ วันที่ 30 ม.ค. 56 ทีมวิทยากรจะเตรียมห้องอบรมด้วยกัน) หากท่านสนใจรีบแจ้งอีเมลมาที่ผมโดยตรง ( wiboon.w@psu.ac.th ) หรือทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม และผมจะนำรายชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกนี้ (ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมติว) ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน” กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของม.อ.วิทยาเขตต่างๆ ระยะเวลา 1 วัน สถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้…