แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC

1) เข้าเว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/2) คลิก หัวข้อออกใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (USER CERTIFICATE AUTHORITY) 3) ดาวน์โหลด Certificate (จะได้ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12) 4) กรอก Username และ Password (PSU Passport) และคลิก Sign in 5) กรอก PINCODE และคลิก Authorize Application/อนุญาตให้เข้าถึง หมายเหตุ: ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 คือใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital ID หรือ Digital Certificate) 6) ดาวน์โหลด CA Certificate สำหรับใช้ตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล(TUCTrustedCert.fdf) หมายเหตุ: TUCTrustedCert เป็น Self Sign ที่ถูกรับรองโดยสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Consortium Root CA (TUC)) … Read more

Zoom PSU(5) การกู้ไฟล์วิดีโอ บน Cloud Storage

3. คลิก Recover ด้านหลังไฟล์ที่ต้องการกู้คืน >> ไฟล์จะกลับไปอยู่ใน Cloud Recordings เพื่อให้ Share หรือ Download ได้ หมายเหตุ 1. ไฟล์บันทึก จะสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลบไฟล์ (Delete Time) หลังจากนั้นระบบจะลบถาวร 2. ไฟล์บันทึก ที่ถูกลบจะไม่นับรวมกับพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage

วิธีการสร้าง/แชร์ Template จาก Notion

การใช้งานโปรแกรม Notion มีเครื่องมือการใช้งานที่หลากหลาย มาประยุกต์กับงานต่างๆ ได้ ซึ่งงานที่เอามาใช้มากที่สุดตอนนี้เป็นการบันทึกรายงานการ สร้างเป็น Table เมื่อตั้งชื่อเพจ และสร้าง Table เรียบร้อยแล้ว เราต้องการสร้าง template สำหรับเป็นรูปแบบที่เมื่อมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งจะต้องมีหัวข้อนี้เสมอ ลองมาทำกันต่อค่ะ เริ่มสร้าง template เริ่มจากการตั้งชื่อ template ตัวอย่างใช้ชื่อว่า “Meeting Template” สร้างส่วนที่ 1 เป็นการสร้างข้อมุลการประชุม ได้แก่ เพิ่มข้อมูลวันที่ เลือกประเภทเป็น “Date” ส่วนของวันที่จะสามารถตั้งค่าได้ว่า Format ว่าต้องการให้แสดง Month/Day/Year ซึ่งตัวอย่างเราจะเคยชินจึงเลือกใช้เป็น Day/Month/Year เพิ่มข้อมูลประเภทการประชุม เมื่อเราเพิ่มประเภทการประชุมเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อความที่ต้องการสร้าง Template ตามหัวข้อที่เราต้องการ มีการจัดทำวาระย่อยๆ ตามวาระการประชุม เมื่อสร้าง Template เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการยืนยันการตั้งค่า default ตรวจสอบอีกครั้งว่า Template ที่สร้างเป็นค่า default หรือยัง เมื่อต้องการบันทึกรายงานการประชุม สร้างเอกสารการประชุมใหม่ … Read more

เทคนิคการขยับแถวขึ้นลงใน Table ด้วยวิธี Drag & Drop ใน Blazor

สำหรับ blog นี้ของผู้เขียน ถือว่าเป็นซีรี่ส์ที่ต่อเนื่องมาจาก https://sysadmin.psu.ac.th/2021/05/25/ขยับแถว-row-ขึ้น-ลง-ใน-asp-net-gridview-ด้วย-j/ และ https://sysadmin.psu.ac.th/2021/05/27/ขยับแถว-row-ขึ้น-ลง-ใน-asp-net-gridview-ด้วย-c/ ก็คือผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการขยับแถวอีกวิธีหนึ่ง ที่น่าจะเฟรนด์ลี่ต่อผู้ใช้มากกว่า นั่นก็การ Drag & Drop ก็คือผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิก ลาก และวาง เพื่อจัดลำดับได้ตามความต้องการ ซึ่งเมื่อผู้เขียนมาทำงานบน Blazor พบว่าการ implement เรื่องนี้สามารถทำได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องพี่งพา javascript แต่อย่างใด เรามาดูกันเลยครับ 1. เพิ่มโค้ด HTML ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Table 2. เพิ่มโค้ด C# ในส่วนที่ควบคุมการทำงานและจำลองข้อมูล ซึ่งจะได้ผลลัพธ์หน้าจอดังรูป และเป้าหมายของเราก็คือสามารถคลิกเลือกจังหวัด จากนั้นลากและวางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ 3. จากนั้นเพิ่มโค้ดส่วนที่ควบคุมการ Drag และ Drop ทั้งใน HTML และ C# 4. เมื่อทดสอบการทำงาน รายชื่อจังหวัดในตารางจะสามารถคลิก ลาก และวางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ 5. และเมื่อ drop … Read more

📸 How to Capture screen website แบบเก๋ๆ

Capturing website with screenshotr.app

         🙏สวัสดีครับ การเขียน Blog หรือการทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านหรือใช้งานระบบ ปกติแล้วเราก็จะใช้ปุ่ม print screen เพื่อ capture หน้าจอแล้วก็ save as image ออกมาเลย หรือเอารูปที่ capture มา ไปใช้กับโปรแกรมอื่นก็ได้ เช่น Photoshop, Illustrator หรือ Mockup Generator เพื่อที่จะได้รูปประกอบที่สวยงามและเหมาะแก่การนำเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น            เอาหละ จากที่เกริ่นมา เรามีเครื่องมือมานำเสนอทุกคน เครื่องมือที่จะไปช่วยเรา Capture หน้าจอออกมาแล้วนำมาใส่ในกรอบ Browser เก๋ๆให้เราเลย เราก็แค่ใส่ URL และกด Download ออกมาใช้งานได้เลย เครื่องมือที่ว่ามีชื่อว่า 🎊 “Screenshotr” 🎊 (คำว่า Screenshot + … Read more