Author: วิไลวรรณ หังสพฤกษ์

เขียน Unit test ทดสอบการทำงานกับฐานข้อมูลที่ใช้ Entity Framework Core

ในบทความนี้ จะนำเสนอการเขียน unit test เพื่อทดสอบการทำงานของ method ที่ใช้งาน Entity Framework Core ซึ่งตัว Entity Framework Core มาพร้อมความสามารถที่สามารถใช้งาน in-memory store ซึ่งสามารถใช้ในการทดสอบได้ หรือจะใช้ mock framework ในการทดสอบก็ได้ โดยในบทความนี้จะแสดงให้เห็นทั้งสองแนวทาง In Memory Database In Memory Database เป็นการสร้าง database จำลองขึ้นมาใช้บน memory แทนที่การใช้ database ตัวจริง ทำให้เราสามาถเขียน unit test โดยที่ไม่ไปกระทบกับ…

Puppeteer ควบคุมและบันทึกการใช้งาน chrome สำหรับ UI testing

Puppeteer เป็น Node library ที่มีชุดของ API สำหรับการควบคุม Google Chrome หรือ Chromium ผ่าน DevTool protocol ทำงานในรูปแบบ headless โดย default แต่สามารถกำหนดให้ทำงานแบบ full (non-headless) Chrome ได้  ที่สำคัญไม่ต้องทำงานผ่าน Web Driver อีกต่อไป puppeteer สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้โดย manual บน browser เช่น สร้าง screenshots และ PDFs ของ page Automate…

Visual test automation : Appraise test page

จากบทความ Visual test automation ที่ได้กล่าวถึง Appraise ที่ใช้สำหรับทำการทดสอบการแสดงผลแบบอัตโนมัติในเบื้องต้น ตั้งแต่การติดตั้ง ตัวอย่าง test page, test fixture การเรียกใช้งานการทดสอบ และผลการทดสอบ บทความนี้จะมาลงรายละเอียดในการสร้าง test page Creating test pages Appraise สามารถกำหนดรูปแบบข้อกำหนดการทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนแสดงผลได้ไม่ยุ่งยาก โดย Appraise จะทำการอ่านข้อมูลนำเข้า และ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จาก file ที่เขียนในรูปแบบ Markdown แล้วส่งต่อให้กับระบบทำการทดสอบ จากนั้นจะบันทึกภาพการแสดงผลที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบภาพการแสดงผลที่ได้จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดสำหรับการทดสอบ 3 ส่วน คือ input expect output…

Visual test automation

ในการพัฒนา software นั้น เรื่อง Look and Feel เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ software ที่ทำงานได้ดียังไม่พอ ต้องดูดีสวยงามและใช้งานง่ายอีกด้วย คำถามที่น่าสนใจคือ จะทำการทดสอบในส่วนของการแสดงผลอย่างไรบ้าง โดยปกติในการทำการทดสอบการแสดงผล จะใช้คนเป็นผู้ทดสอบ มานั่งดู มาใช้งาน แล้วพิจารณาและตัดสินว่า ถูกหรือไม่ ทำให้ต้องใช้เวลาและกำลังคนในการทดสอบค่อยข้างมาก เพราะว่าในส่วนของการแสดงผลนั้นมันยากมาก ๆ สำหรับการทดสอบ มีหลายสิ่งอย่างให้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละ element แต่ละส่วนงานทำงานและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อนำมารวมกัน กลับทำงานไม่ถูกต้อง หรือ แสดงผลผิดพลาด การลดเวลาและต้นทุนในการทดสอบลงโดยใช้การทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นสิ่งจำเป็น และต้องมีเครื่องมือช่วย ในบทความนี้ขอแนะนำ Appraise ซึ่ง Appraise นั้นได้นำแนวทางของ Specification by Example มาใช้ นั่นหมายความว่า ในแต่ละ test case ต้องมี…

Automation Testing

ในการพัฒนา application ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่จะพบตามมาด้วยก็คือ bug ของตัวระบบอันเนื่องมาจากความเร่งรีบในการพัฒนา ซึ่งการที่จะลด bug ที่อาจจะเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ (testing) ในส่วนต่างๆทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหรือ application การทำ testing ส่วนต่างๆซ้ำทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้พัฒนาเลือกที่จะทำการ testing เฉพาะส่วน และนั่นอาจนำมาซึ่ง bug ที่เกิดจากส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทดสอบ การทำการทดสอบแบบอัตโนมัติทำให้สามารถลดเวลาใน testing ลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการทดสอบ ส่วนต่างๆทั้งหมด สิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้ในการทำ automation test คือการเขียนชุดทดสอบโดยเฉพาะ unit test…

การพัฒนา Unit Testing โดย MSTest test library (.NET Core)

บทความนี้นำเสนอขั้นตอนการพัฒนา Unit Test อย่างง่ายโดยแสดงให่้เห็นการพัฒนาทีละขั้นตอน สำหรับระบบที่พัฒนาบน .NET Core โดยใช้ MSTest เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาแบบ test-driven development (TDD) ซึ่งในขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการสร้าง source project ชื่อ “CalcTool” ใช้สำหรับการทดสอบ อยู่ภายใต้ folder “TestSample” ซึ่งขั้นตอนการสร้าง project สามารถดูได้จาก บทความ การพัฒนา Unit Testing โดย xUnit test library (.NET Core) ซึ่งจะได้ class “Calc” ซึ่งประกอบไปด้วย method…

การพัฒนา Unit Testing โดย xUnit test library (.NET Core)

บทความนี้นำเสนอขั้นตอนการพัฒนา Unit Test อย่างง่ายโดยแสดงให่้เห็นการพัฒนาทีละขั้นตอน สำหรับระบบที่พัฒนาบน .NET Core โดยใช้ xUnit เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาแบบ test-driven development (TDD) ซึ่งในขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการสร้าง source project ที่จะใช้สำหรับการทดสอบ สร้าง folder “TestSample” และ sub folder ชื่อ “CalcTool”  จากนั้นเปิด command prompt เข้าไปที่ folder “CalcTool” เพื่อทำการสร้าง .NET Core project โดยใช้คำสั่ง dotnet new classlib rename…

การสร้างเอกสารด้วย Sphinx

sphinx คือเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเอกสารที่พัฒนาโดย Georg Brandl เดิมที sphinx ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้สร้างเอกสารสำหรับ Python แต่สามารถใช้งานกับภาษาอื่นๆได้เช่นกัน sphinx ใช้ reStructuredText (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reStructuredText ได้ที่ บทความ ก่อนหน้า) ในการกำหนดรูปแบบของเอกสาร และชุดเครื่องมือในการ parsing และ translating เอกสารในรูปแบบ  reStructuredText ไปเป็นรูปแบบที่ต้องการเช่น html หรือ pdf เป็นต้น ในการติดตั้งใช้งาน sphinx นั้นจำเป็นต้องต้องติดตั้ง Python เนื่องจาก sphinx ได้รับการพัฒนาโดยใช้ Python language ทำให้การใช้งาน sphinx ต้องติดตั้ง Python ด้วย…

การกำหนดรูปแบบเอกสารด้วย reStructuredText

การสร้างเอกสารด้วย reStructuredText syntax ทำให้เอกสารที่พัฒนาง่ายในการอ่าน จัดรูปแบบได้ตามที่เห็น รูปแบบของ markup เป็น plaintext ซึ่งจะใช้ parser ในการแปลงให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่ต้องการเช่น html หรือ pdf เป็นต้น การกำหนดรูปแบบ (Text Formatting) 1. Paragraphs Paragraphs คือ block พื้นฐานของ reStructuredText ซึ่งแต่ละ paragraphs จะถูกแยกด้วย blank line 1 บรรทัด หรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ ซึ่งย่อหน้ามีผลกับ reStructuredText ดังนั้นในการกำหนดบรรทัดใน paragraph เดียวกันจะต้องมี ย่อหน้าด้สนซ้ายเท่ากันในระดับเดียวกัน. 2. Inline markup…