Author: วิบูลย์ วราสิทธิชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ทำงานที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในวงการ IT มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 ชอบงานด้านติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

วิธีตั้งค่า Apache web server 2.4.x แตกต่างจาก 2.2.x

เก็บตกจากวันวานเปิดอบรม Workshop Linux System Administration II (WS-LSA2) ที่ศูนย์คอมฯ 2 วัน ผมเตรียมเอกสาร workshop วิธีตั้งค่าหลายๆเรื่องบน ubuntu 12.04 แต่พอดีกับที่ ubuntu 14.04 ออกมาแล้ว จึงนำ ubuntu 14.04 มาให้ผู้เรียนใช้ติดตั้ง มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจาก ubuntu 12.04 ตั้งแต่เริ่มต้น installation จนกระทั่งมาถึงเรื่องที่เราจะตั้งค่าเกี่ยวกับ Apache web server ซึ่งทำให้ต้องแก้ไขเอกสารประกอบการสอนกันสดๆตอนนั้นเลย (ฮา) เพราะว่า Apache Web Server ที่อยู่ในแผ่น ubuntu…

Short Note on Workshop “Web Application Development Workflow”

ผมชวนเพื่อนๆ CoP PSU IT ซึ่งเป็นรุ่นน้องชื่อคุณราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ และพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจัด Workshop ใช้เวลา 1 วัน เรื่อง Web Application Development Workflow วิทยากรเตรียม slide ที่นี้ครับ http://bratchasak.github.io/slide/ คร่าวๆ คือ แนะว่า Web Application Development Workflow คืออะไร อธิบายว่าขั้นตอนของการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ก็คือ Chrome Browser และ Sublime Text และติดตั้งโปรแกรม Git…

ลดขนาดไฟล์เมื่อจะทำ export virtual machine ของ virtualbox

เมื่อจะ export Virtual Machine ใน Oracle VM VirtualBox ควรจะลบไฟล์ที่เกิดจากการใช้งานหรือ การเปลี่ยนแปลงรายการไฟล์ใน VM เช่น การลบไฟล์ หรือ ก๊อปปี้ไฟล์ใหม่ใส่ลงไป เป็นต้น เสร็จแล้วจึงใช้คำสั่ง Export Appliance จะช่วยให้ลดขนาดไฟล์ลงได้ เช่น ไฟล์ VM ชื่อ ubunturouter.ova มีขนาด 4.5GB หลังจากทำคำสั่งนี้ไฟล์มีขนาดลดลงเหลือ 3.4GB อ้อ ลืมบอกไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ubuntu server ครับ เมื่อมีการสั่งอัปเดต sudo apt-get update sudo apt-get…

Workshop “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC”

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC” วันที่ 8 พ.ย. 56 เวลา 09.00-16.00น. ที่ห้อง Training Room ชั้น 3 ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ เหตุผล 1.เพื่อเผยแพร่เทคนิคในการ Cloning PC ในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยชุดโปรแกรมชื่อว่า PSU12-Sritrang ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น server ที่ทำจาก Linux Ubuntu Server และเขียนโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ สะดวก…

WordPress theme – responsive web design

WordPress theme มีหลากหลายให้เลือก สำหรับเว็บ sysadmin.psu.ac.th ที่ผ่านมาใช้ Default theme และถัดมาก็เปลี่ยนมาใช้ WordPress theme ชื่อ toothpaste ของ SiteOrigin ซึ่งก็สวยแบบเรียบๆ แต่เมื่อลองเปิดด้วย smart phone พบว่าส่วนเมนูตอนบนจะแสดงผลไม่ดีนัก จึงได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน แนะนำ WordPress Theme: Catch Evolution Theme นี้ เมื่อเปิดดูหน้าเว็บบน notebook จะแสดงผลแบบนี้ Theme นี้ เมื่อเปิดดูหน้าเว็บบน smart phone ของผม ซึ่งเป็น android 2.3.6…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ start/stop dhcp server ทันทีที่เปิด server

พวกเราที่ใช้งาน ubuntu server และที่ติดตั้ง dhcp server เพื่อทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address ให้กับเครื่อง client ก็มักจะเลือกใช้ dhcp server ของ ISC (www.isc.org) ซึ่งก็จะติดตั้งได้ง่ายๆผ่านคำสั่ง apt-get install (ผมละคำว่า sudo ที่ต้องใส่นำหน้าคำสั่งเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ) แต่เดิมใน ubuntu 10.04 จำได้ว่าวิธีติดตั้ง dhcp server ก็จะใช้คำสั่ง apt-get install dhcp3-server แล้วต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น ubuntu 12.04 วิธีการติดตั้งก็เปลี่ยนไปเป็น apt-get install isc-dhcp-server…

hands on backup joomla website and restore

เรื่อง hands on backup joomla website and restore นี้จัดเตรียมโดยใช้ Oracle VM VirtualBox เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ backup website ในตัวอย่างจะใช้ joomla web site ซึ่งการ backup คงจะมีหลายแบบตามชนิดของการตั้ง website ในกรณีนี้ก็จะเป็นแบบตั้ง server เองแล้วใช้ apache web server + mysql server ที่ติดตั้งเอง สภาพแวดล้อมที่เตรียมมีดังนี้ ubuntu router: มี Fix IP Address…

ติว (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ”

กิจกรรมของ CoP PSU IT รายการสุดท้ายของปีงบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ” เป็นการนำเสนอเรื่องที่เตรียมมา ผู้เข้าร่วมนำโน้ตบุ๊คมาก็จะได้ลองทำตามดู และแลกเปลี่ยนถามตอบกันในประเด็น วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ (อัปเดตล่าสุด ช่วงบ่ายลง lab จะใช้เครื่องคอมห้อง training room ชั้น 3 ครับ)…