เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 2 Services (Scale and load-balancing)

ในตอนนี้ เราก็จะขยับขึ้นไปอีก 1 level ใน hierachy ของ distributed application Stack Service (ในตอนนี้เราอยู่ที่นี่) Container Service 1 Service รันจาก 1 image โดยระบุ port ที่จะใช้ กำหนดจำนวน contrainer ที่จะรัน โดยที่เราสามารถเพิ่มจำนวน (Scale) service ให้รองรับโหลดมาก ๆ ได้ เราจะทำได้โดยการเขียน docker-compose.yml เริ่มต้นโดยการสร้างไฟล์นี้ไว้ใน directory ว่าง mkdir myservice cd myservice สร้างไฟล์ชื่อ docker-compose.yml ด้วยเอดิเตอร์ vi ดังนี้ vi docker-compose.yml คัดลอกเนื้อหาจากตัวอย่าง https://docs.docker.com/get-started/part3/#your-first-docker-composeyml-file โดยแก้ไขในบรรทัด image: username/repository:tag ให้เป็น image: woonpsu/docsdocker:part1 … Read more

เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 1 Containers (Build, Ship and Run)

ผมอ่าน Get Started จาก docs.docker.com แล้วคิดว่าพอเข้าใจว่า docker ใช้งานอย่างไรมากขึ้นในแง่ความหมายของ Docker – Build, Ship, and Run Any App, Anywhere ที่เป็นจุดเด่น หลังจากอ่านจบที่ผมเขียนในตอนที่ 1 นี้ ก็น่าจะเข้าใจคำว่า Container และในตอนถัดไปก็จะนั้นจะเล่าถึงความหมายของคำว่า Service และ Stack ตามลำดับ ในการทดสอบเพื่อเขียนบทความ ผมได้ติดตั้ง docker บน ubuntu server 64 bit Xenial 16.04 (LTS) และรุ่นของ Docker ที่ใช้คือ Docker version 17.06.0-ce, build 02c1d87 ซึ่ง Docker Software มี 2 ชนิด คือ Community … Read more

เปลี่ยน ubuntu sources.list ก่อนสร้าง image ด้วย dockerfile

การใช้งาน docker นั้นเราสามารถใช้ image จาก docker hub หรือเราจะสร้าง image ของเราเอง ซึ่งมีหลายวิธีในการสร้าง image แบบของเราเอง (custom) วิธีหนึ่งคือการใช้ dockerfile อย่างคร่าว ๆ คือ mkdir ~/mydocker cd ~/mydocker touch dockerfile docker built -t test_app:20170713 . docker images ในไฟล์ชื่อ dockerfile นี้จะมีไวยกรณ์ประมาณนี้ # Image tag: test_app:20170713 <– บรรทัดนี้คือ comment FROM ubuntu:16.04 <– บรรทัดนี้คือ ไปเอา image ชื่อ ubuntu:16.04 จาก docker hub RUN apt-get … Read more

เตรียม Linux Lite ไว้ใช้เมื่อฉุกเฉิน

Linux มีหลายค่าย เช่น Ubuntu หรือ CentOS เป็นต้น เมื่อนำมาเพิ่มเติม Graphic User Interface (GUI) ให้ใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกับ Microsoft Windows ก็จะทำให้ Linux น่าใช้งานมาก สามารถใช้งานประจำวันได้เช่นเดียวกับ Microsoft Windows เลยนะครับ ผมจะข้ามเรื่องราวความเป็นมาของคำว่า Linux ไปนะครับ เอาเป็นว่าใครไม่รู้จักจริง ๆ ก็ Google Search เอานะครับ Linux ค่าย Ubuntu ถูกนำมาใส่ GUI โดยผู้พัฒนาหลายทีม ปัจจุบันจึงมีตัวเลือกให้ใช้งานอยู่เยอะมาก อันนี้บางคนก็ว่าเป็นข้อด้อยที่ทำให้มือใหม่ “งง” ไม่รู้จะเลือกตัวไหน ตัวที่ผมคิดว่าน่าใช้งานก็จะมี Linux Mint ซึ่งผมก็ใช้งานมาหลายปีทีเดียว วันนี้ผมพบว่ามี Trend ใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจ คือ Linux Lite ครับ เป็นลิสต์ 1 ใน 5 … Read more

อยากรู้ว่า Windows 10 Firewall Inbound Rules เปิดหรือปิด SMBv1, SMBv2 หรือไม่

อยากรู้ว่า Windows 10 Firewall Inbound Rules เปิดหรือปิด SMBv1, SMBv2 หรือไม่ ทดสอบจากเครื่อง Linux ที่ตั้งอยู่ใน network เดียวกัน ทำ nmap ค้นหา SMB (TCP Port 445) ไปที่เครื่อง Windows IP 192.168.x.yy   ครั้งที่ 1 รายการ File and Printer Sharing (SMB-In) ใน Firewall Inbound Rules เมื่อตั้งค่า Enabled = No ผลลัพธ์ $ nmap -A -T4 -Pn -p445 192.168.x.yy Starting Nmap 7.01 ( … Read more