Author: A FMIS

การวิเคราะห์ข้อมูล (What-if Analysis)

            ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ What-if ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่อยู่ใน Excel การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if เป็นการเอาสูตรหรือข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ 3 แบบ คือ สถานการณ์สมมติ(Scenario), ตารางข้อมูล(Data Table) และการค้นหาค่าเป้าหมาย(Goal Seek) สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลจะรับชุดของค่าข้อมูลเข้า(Input) และประเมินล่วงหน้า เพื่อหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ส่วนการค้นหาค่าเป้าหมายต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลตรงที่ นำผลลัพธ์มาประเมินย้อนกลับ เพื่อหาค่าข้อมูลเข้าที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นๆ 1. การค้นหาค่าเป้าหมาย(Goal Seek)             ปกติเวลาคำนวณเราจะคำนวณตามลำดับ เช่น ยอดขาย–ค่าใช้จ่าย…

What is MongoDB?

       MongoDB เป็น open-source document database ประเภทหนึ่ง โดยเป็น database แบบ NoSQL Database จะไม่มีการใช้คำสั่ง SQL ไม่เน้นในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่จะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่เจ้าของ NoSQL สร้างขึ้นมาเองและจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งจะเก็บค่าเป็น key และ value โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการทำงานเป็นหลัก คิวรี่ข้อมูลได้เร็วขึ้น การทำงานในส่วนของ database จะลดลง แต่จะไปเน้นการทำงานในส่วนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแทน  โดย database ประเภทนี้ จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ไม่ซับซ้อน การทำงานที่ไม่หนักมาก สามารถทำงานกับระบบที่เป็นการทำงานแบบเรียลไทม์…

ตอนที่ 4 : ใช้ Report Wizard ช่วยสร้างรายงาน

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการสร้างรายงานว่าสามารถทำได้ 2 แบบ กล่าวคือ สร้างรายงานจากไฟล์ว่างๆ หรือ ใช้ Report Wizard เป็นตัวช่วยสร้างรายงาน ซึ่ง Wizard สามารถออกแบบรายงานเป็นTable หรือ Crosstab ตามรูปแบบที่มีให้เลือก โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ไปที่ Solution Explorer คลิกขวาโฟลเดอร์ Reports > Add New Report จะปรากฏหน้าจอ Report Wizard ดังรูปที่ 1 รูปที่1 Report Wizard 2. คลิก Next เลือก Data…

ตอนที่ 3 : สร้างรายงานด้วย Business Intelligence Development Studio (BIDS)

     เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างรายงาน ได้แก่ Business Intelligence Development Studio (BIDS) และ Report Builder ในตอนที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างรายงานด้วย BIDS ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซ ของ Microsoft Visual Studio เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Microsoft Visual Studio ส่วน Report Builder เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน เหมาะกับผู้ใช้ทั่วๆไปที่ใช้ในทางธุรกิจเป็นหลัก การสร้างรายงานมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : Create Report Server Project ไปที่ File > New…

การเขียนโปรแกรม JSP เชื่อมต่อ ORACLE

     JSP หรือชื่อเต็มว่า Java Server Page เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Application ที่ทำงานบนเว็บไซต์ โดยรูปแบบการทำงานจะทำงานคล้ายกับภาษา  ASP ,PHP และ .Net รูปแบบการทำงานจะแตกต่างกันตรงที่ JSP เป็น Subset ของภาษา Java โดยรูปแบบการเขียนนั้นจะใช้รูปแบบคำสั่งและชุด SDK ของ Java และใน JSP จะมีนามสกุลของไฟล์เป็น .jsp โดยการทำงานจะทำงานในรูปแบบของ Server และ Client แสดงผลและโต้ตอบกับ User Interface ผ่าน Web Browser เช่น  IE ,Chrome ,Firefox และอื่นๆ โดยจะสามารถทำงานร่วมกับ Client Tags เช่นพวก HTML / JavaScript / CSS และพวก jQuery ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ที่สำคัญ JSP สามารถใช้งานได้ฟรี และสามารถรองรับได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Windows…

ตอนที่ 2 : จัดการรายงานด้วย Report Manager

การใช้งาน Report Manager มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เปิด Browser และพิมพ์ URL ของ Report Server ในช่อง Address โดย URL มีรูปแบบดังนี้ http://<report_server_name>/Reports  จะปรากฏ หน้าต่าง Windows Security ขึ้นมา เพื่อให้กรอก User name และ Password ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ หากการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่หน้า Home ของ Report Manager (ดูภาพประกอบที่ 1) แสดง Contents ที่ประกอบด้วย ภาพประกอบที่ 1…

ตอนที่ 1 : มารู้จัก SSRS กันเถอะ…

          SQL Server Reporting Services (SSRS) เป็น Technology หนึ่งของ Microsoft SQL Server Services ที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการรายงาน เริ่มมีใน SQL Server 2005 และในปัจจุบันเป็น SQL Server 2016 ซึ่งข้อดีของการใช้ SSRS อาทิเช่น ไฟล์รายงานเป็นภาษา Rdl ที่เป็น Text File ธรรมดาสามารถเปิดด้วย Text Editor อะไรก็ได้ (ดูภาพประกอบที่ 1) อีกทั้ง SSRS แถมฟรีมากับ SQL…