Hello…Flatpickr!!

หลายคนอาจะเคยพบปัญหาการเลือก วัน เดือน ปี ในcalendar การกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่ใน web ต่างๆ การเลือกช่วงวันที่ใช้งานยาก โดยเฉพาะในการเลือก ช่วงเวลา ที่ย้อนหลัง ไปหลายปี บาง web อาจต้องกดเลื่อนเดือนที่ละเดือนไปเรื่อยๆ ต้องใช้เวลานาน ทำให้รู้สึกเบื่อ… วันนี้เราจะมานำเสนอ Flatpickr ที่เป็นไลบรารี่ javascript ใช้สำหรับรับ input ที่เป็น datetime picker ที่ยืดหยุ่น มีขนาดเล็กและใช้ง่าย โดย output ที่ได้จะเป็น String ตาม format ที่เราต้องการ Flatpickr js รูปแบบจะเป็นแนว Lean กับ UX-driven สามารถใช้งานได้กับ JS ธรรมดาหรือ jQuery โดย Flatpickr รองรับภาษาไทยได้โดยเลือก Localization เป็นไทยเพื่อให้สามารถแสดงเป็นภาษาไทย และรองรับรูปแบบเวลาที่แสดง 24 ชม. เพราะจะเข้าใจง่ายกว่า AM … Read more

แนะนำ Knex js

สำหรับผู้ที่เขียน web แล้วต้องมีการเชื่อมต่อกับ database นั้น การเชื่อมต่ออาจไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าจะใช้ JavaScript มาช่วยอาจมีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากมาก ดังนั้นจึงมี tool เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ database โดยเฉพาะผู้ที่ถนัด Node.js และ Browser โดย tool ที่กล่าวถึงนั้น คือ “knex.js” knex.js เป็น SQL query builder ที่สามารถต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย สามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด โดยปัจจุบันสามารถรองรับการทำงานกับ database  Postgres, MSSQL, MySQL, MariaDB, SQLite3, Oracle, และ Amazon Redshift สามารถรันได้ทั้ง Node.js และ Browser รองรับ transactions, polling, streaming queries, promise และอื่นๆ การติดตั้งสามารถลงผ่าน npm ได้เหมือน ตัวอื่นๆในตระกูล Node เช่น npm … Read more

Gatsby Framework

Gatsby คืออะไร? เป็น open source framework มีพื้นฐานมาจาก React เป็น Static Site Generator กล่าวคือเมื่อเขียนเว็บ -> Build -> HTML+ css + javascript -> Deploy กับ web server หลายๆเว็บ เช่น apache, firebase, github pages หรือ netlify อื่นๆ อีกหลายเว็บ Create Gatsby Project ก่อนอื่นเราจะต้องมาติดตั้งตัว gatsby-cli ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคำสั่ง Yarn หรือ NPM ดังภาพที่ 1 npm install -g gatsby-cli yarn global install gatsby-cli เมื่อเราติดตั้ง … Read more

Angular : Routing

ต่อจากการการทำ Directives ในบล็อกก่อนหน้า เราจะมาพูดถึงการสร้าง Routing ที่เป็นส่วนช่วยในการเปลี่ยนหน้าของระบบ ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถแบ่งส่วนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในหัวข้อนี้เราจะทำการสร้างเมนู เพื่อให้สามารถเปลี่ยนหน้าแบบไม่ต้องโหลดได้ โดยเราจะสร้าง Component “Home” เพื่อเป็นหน้าหลัก โดยใช้คำสั่ง >ng generate component home จากนั้นให้เราสร้างเมนู ในไฟล์ app.component.html ดังภาพที่ 1 การที่เราจะทำให้ Angular เปลี่ยนหน้าโดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เราสามารถใช้ความสามารถของ Router ที่จะพาไปยังหน้าที่เราต้องการ โดยเราจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่าที่ไฟล์ app.module.ts เพื่อให้ Angular ทราบก่อน โดยเราจะนิยาม Route หรือเส้นทางของเราใน myRoutes เพื่อบอกว่าเมื่อไหร่ที่เข้ามาจาก /pages ให้วิ่งไปที่ component ชื่อ HomeComponent, CalculatorComponent หรือ UserComponent และถึงแม้เราจะมีเส้นทางแล้ว แต่หาก root module ของเราไม่รู้จักก็เท่านั้น เราจึงต้องทำให้ root module … Read more

Angular : Directives

Directives คือ สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปใน Tag ของ HTML ซึ่งจะไปสร้าง behavior ให้กับ DOM หรือ เปลี่ยนรูป DOM จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Built-in Directive ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วย *ng ที่ Angular มีมาให้ก็จะมีมากมาย อาทิเช่น ng-app : ฺบอกให้ Bootstrap เริ่มทำงาน Angular กับ element ไหน ng-controller : จะใช้ controller จัดการกับ view ไหน ng-model : binding ค่าเข้า view กับ model ng-show/ ng-hide : เพื่อแสดง/ซ่อน element ngFor : … Read more