รู้จัก AI สัญชาติไทย ผ่านการอบรม AI for Thai

วันที่ 23-24 พ.ค. 66 ได้รับโอกาสจาก NECTEC ให้เข้าอบรม”ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566″ รอบที่ 3

เรามาทำความรู้จัก NECTEC แบบรวดเร็วกันนะครับ

“NECTEC องค์กรที่มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในหลากหลายด้าน และ NECTEC ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถานประกอบการ รัฐบาล และสังคมทั่วไป และ AI for Thai คือผลงานจาก NECTEC”

AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น

 • ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก (Retail) ใช้ Chatbot โต้ตอบเพื่อตอบคำถาม ให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงาน
 • กลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อตรวจจับใบหน้าของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่
 • ด้านการแพทย์ก็เริ่มใช้ AI มาวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล หรือการอ่านฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์ เป็นต้น
 • ด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ AI แปลภาษาและสามารถวิเคราะห์รูปอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพถ่าย

AI for Thai เกิดจากการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI ภายใต้หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRU) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันประกอบไปด้วยงานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติของภาษาไทย, งานด้านการเข้าใจภาพในบริบทของความเป็นไทยและงานด้านการรู้จำและสร้างเสียงพูดภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ใช้งาน

 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้ประกอบการบริษัท SME
 • Start up และบริษัทอื่นๆ

จุดเด่นและข้อดี

 • มี AI ที่ผ่านการ train แล้วพร้อมเรียกใช้งาน คำว่า train แล้วนี้สำคัญมากเพราะการหาข้อมูลมา train จำนวนมากและใช้ความสามารถสูงของการคำนาณไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย
 • ไม่ต้องทำแอพพลิเคชันเองทุกขั้นตอน ทำให้ทำ แอพพลิเคชันออกมาได้เร็วกว่า
 • สามารถทดสอบใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* (แบบ Limited Free Service)

APIs & Service

โมดูลต่าง ๆ ที่รวบรวมเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์ม ถูกจำแนกออกเป็น 3กลุ่ม ได้แก่ Language, Vision และ Conversation ซึ่งโมดูลต่าง ๆ จะพร้อมให้ใช้งานในรูปแบบ Web Service หรือ API

 • Language บริการด้านประมวลผลข้อความภาษาไทยรอบด้าน เช่น Word Segmentation, POS Tagging, Named Entity Recognition ประกอบด้วย
  • Basic NLP (ประมวลผลภาษา)
  • TAG Suggestion (แนะนำป้ายกำกับ)
  • Machine translation (แปลภาษา)
  • Sentiment Analysis (วิเคราะห์ความเห็น)
  • Question Answering (ถามตอบ)
 • Vision บริการด้านวิเคราะห์และเข้าใจภาพและวิดีโอหลากหลาย เช่น OCR, Face Recognition, Person Heatmap ประกอบด้วย
  • Character Recognition (แปลงอักษรภาพเป็นข้อความ)
  • Object Recognition (รู้จำวัตถุ) จำแนกรูปวัตถุในภาพออกมาเป็นชิ้นๆ
  • Face Analytics (วิเคราะห์ใบหน้า)
  • Person & Activity Analytics (วิเคราะห์บุคคล)
 • Conversation บริการด้านสนทนาแบบครบวงจร ได้แก่
  • Speech to Text (แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ) Partii(พาที) บริการแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ
  • Text to Speech (แปลงข้อความเป็นเสียงพูด) วาจาเวอร์ชัน 9.0 (Animation) บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด พร้อมอวาทาร์
  • Chatbot (ระบบโต้ตอบทางข้อความอัตโนมัติ) ABDUL (Artificial chatBot which Does Understand Language) บริการสร้างแช็ตบอตสำหรับสนทนาอัตโนมัติ

วิธีการสมัครใช้งาน

 1. เข้าเว็บ AI for Thai https://aiforthai.in.th/
 2. Click Register

จะต้องเข้า Mail Confirm การลงทะเบียนและ set password เพื่อ Login ใช้งานระบบ


วิธีการดู API Key ส่วนตัวเพื่อใช้งาน

 1. Login เข้าสู่ระบบ
 2. Click ที่ ProFile เพื่อดู API Key ที่แต่ละท่านจะมีไม่ซ้ำกัน

วิธีการทดลองใช้งาน ไปที่เมนู Developer

 1. ทดลองระบบตัดคําภาษาไทยเล็กซ์โต (LexTo+)

เข้าหน้านี้แล้ว Apikey ของแต่ละคนจะถูกใส่ไว้ให้อัตโนมัติแล้ว หา code ภาษาที่ต้องการจะใช้

เช่น ถ้าต้องการภาษา Python ก็สามารถไป copy code มาว่างบน file .py ใน VS Code และก็ run

ได้ทันทีครับ

ผลการทดลองใช้ Python ใน VS Code

สามารถตัดคำออกจากประโยคยาวๆออกมาได้อย่างถูกต้อง


มีอะไรให้ทดลองเล่นได้หลากหลายมากครับ ลองสมัครและทดลองดูครับ

ความรู้ที่ได้จากการอบรม

ยุคนี้คือยุค Generative AI มาดูความสามารถของ AI ยุคนี้กันนะครับ

AI ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้

• ChatGPT for text (OpenAI) สำหรับถามตอบ

•Stable Diffusion (MidJourney) and DeepFakefor image and video สำหรับสร้างภาพและ video

• VALL-E for voice (Microsoft) เลียนแบบเสียงพูดของคนได้เลยแค่ฟังคำพูด 3 วินาที

Beatoven.ai https://www.beatoven.ai
สามารถแต่งเพลงเองได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิเพลงแน่นอน แค่บอก Beatoven.ai ว่าต้องการเพลงแนวไหน อย่างไร
flair.ai https://flair.ai ออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์
ผลงานการออกแบบของ flair.ai
https://illustroke.com ผู้ออกแบบงาน Vector Graphic design ทำ logos icons ได้หมด
vidyo.ai ผู้ช่วยทำ viral short clips จาก clips ยาวๆทั้งหมดที่ถ่ายมา คนถ่าย Clips ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเลือกด้วยตัวเองหรือต้องจ้างให้ใครมาทำให้อีกแล้ว
bestwebbs.com แหล่งหาผู้ช่วย AI

เหมือนว่าทุกวงการจะถูก AI เข้าไปมีส่วนรวมหมดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความสนใจ ความสามารถในการทำเงินและข้อมูลที่มากๆๆๆๆพอ บรรดา platform online ที่ใช้กันทั่วไป google fakebook tiktok เป็นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับ AI หวังว่ามีคนเก่งสนใจสร้าง AI ให้เก่งเร็วพอจะช่วยโลกพ้นวิกฤษ climate change ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ช่วยหาวิธีเพิ่มป่าไม้ เพิ่มออกซิเจน ลดการใช้พลังงานอย่างไม่ใส่ใจ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดขยะ ช่วย recycle ขยะ ช่วยทำให้คนมีเวลาเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม เอาใจใส่กันและกัน เพื่อให้คนรุ่นต่อไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและรู้สึกขอบคุณคนยุคก่อนๆที่ทำให้คนรุ่นต่อๆไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขง่ายขึ้น


อ้างอิง

บทความนี้ส่วนบางส่วนนำมาจาก AI for Thai และ “AI for Thai” พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่ AI for Thai ต้องการสื่อสารและผมได้ขยายความบางส่วนเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น

ขอบคุณวิทยากรทุกท่านในการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” รอบที่ 3 ที่ทั้งสร้าง Model AI ให้ประเทศไทยได้ใช้งานและได้ให้ความรู้เพื่อพัฒนา AI ของประเทศไทยเราต่อไป เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้าน AI

1 thought on “รู้จัก AI สัญชาติไทย ผ่านการอบรม AI for Thai”

Comments are closed.