การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD
1. คลิกที่ cell แรกของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ

2. กด ปุ่ม Shift ค้าง แล้วเลือก cell สุดท้ายของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ

3. คลิกเมนู Home (1) => หัวข้อ (2) => เลือกรูปแบที่ต้องการ (3)

4. ได้ผลดังรูป

5. ทดสอบเพิ่มแถวในตาราง

6.ได้ผลดังรูป

7.ทดสอบลบแถวในตราง

8.ได้ผลดังรูป

จะพบว่า ทำการเพิ่มหรือลบแถวในตาราง ตัวเลขลำดับที่ในตารางจะยังคงเรียงได้อย่างถูกต้อง