การสร้าง Dashboard บน Azure DevOps

เวลานี้ไม่ว่าจะไปที่ไหน เรามักจะได้ยินคำว่า “Dashboard” บ่อยมาก แล้ว Dashboard มีประโยชน์และสร้างอย่างไร  วันนี้เรามีวิธีการสร้าง Dashboard ง่ายๆ เพื่อใช้ในการติดตามโครงการมานำเสนอค่ะ โดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Azure DevOps โดยเราต้องสร้างโครงการบน Azure DevOps ก่อนนะคะ (ครั้งหน้าจะมาแนะนำการสร้างโครงการบน Azure DevOps รอติดตามกันนะคะ)

หลังจากสร้างโครงการบน Azure DevOps แล้ว ในการบริหารโครงการจะมีการแบ่งงานออกเป็น Work Item ในแต่ละ Work Item ก็จะมีการมอบหมายงานหรือ Assigned ให้กับผู้ร่วมโครงการแต่ละคน จากนั้นจะมีการติดตามว่าได้ดังเนินการไปถึงไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ ตัวอย่างการสร้าง Work Item ตามภาพ ข้างล่าง

เมื่อมีการมอบหมายงานเรียบร้อย เราก็สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆ ได้ โดยการสร้าง Dashboard ซึ่งให้เลือกโครงการที่ต้องการติดตาม จากนั้นไปที่ “Dashboards” และกดปุ่ม “New Dashboard” ซึ่งจะมี Template หลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามภาพข้างล่าง

ตัวอย่าง เช่น หากต้องการทราบว่า มีงานใดที่มอบหมายให้ตัวเองและยังไม่ได้ทำให้เสร็จสิ้นบ้าง ให้เลือก Template Assigned to Me แล้วกดปุ่ม Add ผลลัพท์จะได้ตามภาพข้างล่าง

หากต้องการดูผลการดำเนินงานของโครงการก็สามารถเลือก Template เป็น Burndown ซึ่งจะได้ผลลัพท์ดังข้างล่าง

หากต้องการดู Dashboard ผลการดำเนินงานของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การแบ่งงานในแต่ละ Work Item หรือระยะเวลาผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการในแต่ละ Work Item ของโครงการ เราสามาถสร้าง Dashboard โดยเลือก Template เป็น “Chart for Work Items” และกำหนด รายละเอียดที่เราต้องการ เช่น ประเภทของ Chart  เป็นต้น ตามภาพข้างล่าง

นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Dashboard จาก Query ที่เราได้สร้างไว้เพื่อให้ได้ Dashboard ตามที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่นการส้ราง Dashboard จาก Query ที่ชื่อ Completed Task และ All Work Item ที่ได้สร้างไว้ ตามภาพข้างล่าง

Dashboard เวลาที่ใช้ในการดำเนินการของแต่และคนตามที่ได้รับมอบหมายและจำนวนเวลาที่ใช้ทั้งหมดในโครงการ

Dashboard จำนวน Work Item ที่แต่ละคนได้รับมอบหมายและจำนวน Work Item ทั้งหมดในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นระดับ Task, User Story หรือ Feature

ตัวอย่างการสร้าง Query เพื่อดูรายละเอียดของการดำเนินการทุกขั้นตอน (Work Item Type) และทุกสถานะ (State) เมื่อ Run query จะได้ผลลัพท์ตามภาพข้างล่าง

เป็นไงบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่มั้ย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านทุกท่าน นะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะ