Author: ดวงธิดา ชูมาลี

การสร้าง Dashboard บน Azure DevOps

เวลานี้ไม่ว่าจะไปที่ไหน เรามักจะได้ยินคำว่า “Dashboard” บ่อยมาก แล้ว Dashboard มีประโยชน์และสร้างอย่างไร  วันนี้เรามีวิธีการสร้าง Dashboard ง่ายๆ เพื่อใช้ในการติดตามโครงการมานำเสนอค่ะ โดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Azure DevOps โดยเราต้องสร้างโครงการบน Azure DevOps ก่อนนะคะ (ครั้งหน้าจะมาแนะนำการสร้างโครงการบน Azure DevOps รอติดตามกันนะคะ) หลังจากสร้างโครงการบน Azure DevOps แล้ว ในการบริหารโครงการจะมีการแบ่งงานออกเป็น Work Item ในแต่ละ Work Item ก็จะมีการมอบหมายงานหรือ Assigned ให้กับผู้ร่วมโครงการแต่ละคน จากนั้นจะมีการติดตามว่าได้ดังเนินการไปถึงไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ ตัวอย่างการสร้าง Work Item…

ปัญหา “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$ContentPlaceHolder1$txtAbstractEng="…ontrol ” แก้ไขได้อย่างไร

ในการป้อนข้อมูลลงในเว็บ บางครั้งเราอาจจะพบปัญหาว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนได้ ทั้งๆ ที่ปกติก็บันทึกได้อยู่ แล้วมันเกิดจากอะไร เรามาดู ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไขกันค่ะ เผื่อจะเป็นปัญหาเดียวกัน ปัญหา : ในการบันทึกข้อมูลลงบางเว็บไซต์เราจะอาจจะพบปัญหาว่าหลังจากเราป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว แต่ทำไมไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เกิด error เช่น เมื่อบันทึกจะมีข้อความขึ้นดังภาพข้างล่าง ป้อนใหม่บันทึกใหม่ก็ยังไม่ได้ โอ๊ยเครียด จะทำยังไงดี สาเหตุ : อาจจะเนื่องมาจากมีการ copy ข้อมูลมาจากแหล่งอื่นที่มีตัวอักษรพิเศษบางตัว  เช่น ? ติดมาด้วย ทำให้เราจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานได้ เราจะทำอย่างไร การแก้ไข : สามารถแก้ไขได้หลายวิธี คือ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้งาน เราสามารถแก้ไขง่ายๆ ได้โดยการ นำ ?…