Crystal Report : Term & Condition หรือ Privacy Policy ที่ต้องมีต่อท้ายรายงาน ทำได้อย่างไร

หลาย ๆ ครั้งที่เราพิมพ์เอกสาร แล้วจำเป็นต้องมีเอกสารแนบท้ายกระดาษเป็นพวก Term & Condition หรือ Privacy Policy

ซึ่งเอกสารพวกนี้จะอยู่ท้ายสุดของเอกสาร และทุกครั้งเมื่อมีการพิมพ์เอกสารชุดอื่น ๆ ก็จำเป็นต้องมีเอกสารเดียวกันนี้แนบท้ายไป

เนื่องจากช่วงนี้ได้มีการเข้ามาจับ Crystal Report อีกครั้ง จึงได้มีโอกาสได้ทำเอกสารแนบท้ายนี้ จึงต้องการเขียนไว้สำหรับเตือนความจำและอยากส่งต่อให้กับผู้ที่กำลังทำได้ทราบต่อไป

อ่ะ เรามาเริ่มกันเลย อันดับแรก เริ่มจากสร้างรายงานที่เป็นไฟล์เอกสารแนบท้าย สร้างและจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เพราะต่อไปนี้ ไฟล์เอกสารแนบท้ายเหล่านี้ จะกลายไปเป็น Subreport ของรายงานหลัก โดยไปที่ส่วนของ Report Footer คลิกขวา เลือก Insert -> Subreport

ระบบจะมีหน้าต่าง Subreport มาให้ระบุไฟล์ Crystal Report ที่ต้องการให้เป็น Subreport ซึ่งให้เลือกไฟล์ที่เราสร้างไว้

จากนั้นจะได้ Subreport วางไว้ในส่วนของ Section Report Footer เรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Config ให้สามารถแสดง Subreport เป็นหน้าสุดท้ายโดย คลิกขวาที่แถบ Section เลือก Section Export ไปที่ Report Footer -> Tab Paging ให้ ทำเครื่องหมาย / หน้า New Page Before

แต่เนื่องจากเราวาง Subreport ไว้ที่ Section Report Footer ทำให้เมื่อลอง Preview จะพบว่า หัวกระดาษและท้ายกระดาษส่วนอื่นแสดงด้วย ดังนั้นเราต้องมาจัดการในส่วนอื่น ๆ โดยเขียน Formula ใน Section อื่น ๆ ที่แสดงทุกหน้า เช่น Section Report Header, Section Page Header เป็นต้น ในที่นี้จะจัดการส่วน Section Page Header a จากนั้นทางขวา ในส่วนของ Suppress คลิกที่ x-2 เพื่อทำการเขียน Formula

จะพบหน้าต่าง Formula จากนั้น เขียนคำสั่งดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นคำสั่งตรวจสอบว่า ถ้าหน้าปัจจุบัน คือหน้าสุดท้าย ให้ทำการซ่อน Section Page Header จากนั้นกด Save and close เพื่อปิด และเขียนคำสั่งเดียวกันนี้ใน Section ส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการซ่อนในหน้าสุดท้ายจนครบ

จากนั้นทดลอง Run ดูจะพบว่า หน้าสุดท้ายที่ต้องการให้แสดง Term & Condition หรือ Privacy Policy จะไม่มี Section ส่วนอื่นมากวนใจ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ 🙂