แก้ปัญหาอัปโหลด Android App ไม่ผ่านเพราะเปลี่ยนคนอัปโหลด

เคยไหมที่ฝากทีมอื่นที่เขามี account google play console อยู่แล้ว เพื่อฝากอัพเดทแอปที่เราเพิ่ม feature ใหม่ๆของแอปที่เราพัฒนา ตอนนั้นก็ได้ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆ เพราะว่าตอนที่เรา build app มันจะสร้าง signing key ในการอัปโหลดที่ผูกติดกับ user ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน user ในการอัปโหลดก็ต้องอัปโหลด signing key ใหม่

วันนี้จะมา KM การเปลี่ยน signing key เผื่อใครเคยเจอปัญหาเดียวกัน

หน้าจอแสดงการอัปโหลด Android app ไม่ผ่าน เพราะ signing key ไม่ตรงกับ user เก่า

โดยเข้าที่เมนู App signing เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าจอแสดงรายละเอียด signing key ที่สามารถอัปโหลดจะเห็นได้ว่า SHA ผูกติดกับ user เก่า ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ เราต้อง Upload certificate ใหม่

โดยที่เราต้องไปที่ project ของเราเพื่อดึงค่า key store ใหม่ โดยใช้คำสั่ง expo fetch android:keystore (คำสั่งขึ้นอยู่กับ project ว่าใช้ Tool อะไร ถ้าใช้ Expo ใช้คำสั่งนี้) ก็จะเห็นค่า Key password ที่เราตั้งไว้ (ขั้นตอนนี้จะได้ไฟล์ .jks)

การสร้าง signing key ใหม่ โดยใช้คำสั่ง expo fetch android:upload-cer (ขั้นตอนนี้เราจะได้ไฟล์ .pem)

จากนั้นเราเราก็ส่งข้อมูลไฟล์ .pem โดยคลิก https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/key อัปโหลดไฟล์ .pem ใหม่ จากนั้นก็รอ mail แจ้งกลับจาก Google play console เมื่อ approved เรียบร้อยแล้ว เราก็จะอัปโหลดแอปได้ตามปกติ

ที่มา : https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9842756