Tag: App signing

แก้ปัญหาอัปโหลด Android App ไม่ผ่านเพราะเปลี่ยนคนอัปโหลด

เคยไหมที่ฝากทีมอื่นที่เขามี account google play console อยู่แล้ว เพื่อฝากอัพเดทแอปที่เราเพิ่ม feature ใหม่ๆของแอปที่เราพัฒนา ตอนนั้นก็ได้ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆ เพราะว่าตอนที่เรา build app มันจะสร้าง signing key ในการอัปโหลดที่ผูกติดกับ user ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน user ในการอัปโหลดก็ต้องอัปโหลด signing key ใหม่ วันนี้จะมา KM การเปลี่ยน signing key เผื่อใครเคยเจอปัญหาเดียวกัน หน้าจอแสดงการอัปโหลด Android app ไม่ผ่าน เพราะ signing key ไม่ตรงกับ user เก่า…