แนวทางการเขียน Unit Tests ที่ดีสำหรับ C #

ในความคิดของผู้เขียน ผู้พัฒนาส่วนใหญ่มักไม่ชอบที่จะเขียน Unit testing บางคนอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อ หรือบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าในการเขียน code เพื่อตรวจสอบการทำงานของ code อื่นๆ

Unit testing คือแนวทางในการเขียน code เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยการทำงานใน แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ว่าทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เช่น หากตั้งใจที่จะให้ตัวอักษรตัวแรกของคำเป็น พิมพ์ใหญ่ unit test จะต้องสามารถตรวจสอบว่าตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่สนใจอักษรตัวอื่นๆ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเขียน unit tests ใน C # คือ เราสามารถใช้ Test Explorer ใน Visual Studio เพื่อตรวจสอบว่าการทดสอบทั้งหมดผ่านหรือไม่ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เขียน จะทำให้ระบบทำงานไม่ได้หรือไม่

การเลือก Testing Framework

Testing frameworks ช่วยให้เราสามารถใช้ attribute ในการเขียน unit tests [TestClass] หรือ [TestMethod] ซึ่ง attribute เหล่านี้บอกให้ Text Explorer ใน Visual Studio รู้จัก class หรือ method นั้นคือ unit test และจะรันโค้ดเพื่อตรวจสอบการทำงานว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

Testing frameworks สำหรับ. NET ที่ได้รับความนิยมคือ

  • MSTest
  • xUnit.NET
  • NUnit

การเลือก Testing frameworks ก็เหมือนกับการเลือกรถ บางอันมีประสิทธิภาพสูง บางอันให้ความสะดวกสบาย แต่สุดท้ายทั้งหมดก็ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

NUnit เป็น test framework แรกๆที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้พัฒนา .NET, เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของ MSTest ( test framework ของ Microsoft) โดยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับใน NUnit และ MSTest เป็น test framework ที่ถูกสร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้ใน Visual Studio สำหรับ xUnit.NET เป็นน้องใหม่ใน test framework ที่นำเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมและวิธีการที่ง่ายขึ้นในการเขียน unit tests ที่พัฒนาโดย NET Core

โดยส่วนใหญ่จะไม่ใช้เวลามากเกินไปในการพิจารณา test framework เพื่อใช้ในโครงการหากโครงการมีการกำหนด test framework ที่เฉพาะเจาะจง ก็ให้ใช้ test framework นั้น ถ้าไม่ได้กำหนด ก็ให้ทำการศึกษาและตัดสินใจเลือก test framework ที่เหมาะกับโครงการ

AAA ( Arrange, Act, Assert )

วิธีการเขียน unit test แบบ ‘AAA’ (Arrange, Act, Assert) เป็นวิธีปฏิบัติในการเขียน unit test และช่วยให้เราสามารถเขียน unit test ในรูปแบบที่ทำซ้ำและเข้าใจได้

Arrange

เราจะเริ่มเขียน unit test โดยการจัดเรียง objects ที่ต้องการทดสอบ ซึ่งอาจจะเป็นการ initializing class หรือ การเตรียมข้อมูลในฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ หรือการ mocking object โดยการใช้ interface

ตัวอย่างด้านล่าง มีกำหนดค่า mock object ของ ILogger<Calc> ให้กับ interface “ILogger”

// Arrange
ILogger log = Mock.Of<ILogger<Calc>>();
ICalc calc = new Calc(log);

Act

เราจะดำเนินการ และเรียกใช้ส่วนของ code หรือ method ที่ต้องการทดสอบโดยการผ่านค่า parameter ให้กับ method และเก็บผลลัพธ์ใน valiable ที่กำหนด

ตัวอย่างด้านล่าง เป็นการเรียกใช้ method “Divide” โดยส่ง parameter ไป 2 ตัว และเก็บผลลัพธ์การทำงานในตัวแปร result

// Act
int result = calc.Divide(10, 5);

Assert

สุดท้าย จะเป็นการยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้หรือไม่

ตัวอย่างด้านล่าง ตัวแปร “result” ควรที่จะมีค่าเท่ากับ 2

// Assert
Assert.AreEqual(2, result);

การตั้งชื่อ

เมื่อแนวคิดของ ‘AAA’ เป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยม แต่ในส่วนของการกำหนดชื่อของ method ยังคงแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับผู้พัฒนา ทีม และองค์กร ซึ่งการกำหนดแนวทางการตั้งชื่อเพื่อใช้กับ unit tests ให้มีความสอดคล้องและความชัดเจน ไปในทางเดียวกัน เป็นความคิดที่ดี ซึ่งการตั้งชื่อควรประกอบไปด้วย

  • method ที่ทดสอบ (เช่น ‘Add’)
  • คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการทดสอบ (เช่น ‘ShouldThrowArgumentException’)
  • ความคาดหวังของการทดสอบนี้ (เช่น ‘IfDivideByZero’)
public void Divide_ShouldThrowArgumentException_IfDivideByZero()
{
    ...
}

การกำหนดชื่อในรูปแบบนี้ จะเหมาะสำหรับการดูใน Text Explorer ซึ่งสามารถติดตามและเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่า unit tests แต่ละหน่วยคืออะไรโดยไม่ต้องเปิดการทดสอบหน่วย

แนวทางการเขียน Unit Tests ที่ดีสำหรับ C # ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในบทความต่อไป เราจะมาดูการทำ Test Initialize & Cleanup และ ตัวช่วยอื่นๆที่ใช้ในการเขียน unit tests

อ้างอิง : https://kiltandcode.com/2019/06/16/best-practices-for-writing-unit-tests-in-csharp-for-bulletproof-code/