การเปลี่ยนแปลง Coded UI Test ใน Visual Studio 2019

Microsoft ได้ประกาศว่า Visual Studio 2019 จะเป็น Visual Studio รุ่นสุดท้ายที่มีฟังก์ชัน Coded UI test

ทำไมถึงเลิกใช้ Coded UI Test

Coded UI tests ถูกใช้งานสำหรับการทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติของ web apps และ desktop apps โดยที่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ Open source UI testing tools เช่น Selenium และ Appium ที่มีแรงสนับสนุนจาก community ที่เข้มแข็งและกลายเป็นมาตราฐานกลาง ซึ่ง Coded UI tests นั้นก็มีพื้นฐานอยู่บน Selenium นอกจากนี้ทั้ง Selenium และ Appium ยังทำงานข้ามแพลตฟอร์มและรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา

Microsoft จะยังคงให้การสนับสนุน Coded UI tests ใน Visual Studio 2019 อย่างเต็มที่ในอีกหลายปีในอนาคต แต่จะจำกัดเฉพาะการแก้ไขข้อบกพร่อง จะไม่มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ โดยที่เราสามารถติดตั้ง Visual Studio รุ่นต่าง ๆ แบบ side by side ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาจะสามารถใช้ Visual Studio 2019 สำหรับการทดสอบ Coded UI test ที่มีอยู่ ในขณะที่สามารถใช้ Visual Studio รุ่นใหม่ในอนาคตสำหรับความต้องการการพัฒนาในแบบอื่น ๆ

กลไกการติดตั้งแบบ side by side ทำให้ CI/CD pipelines  ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่หยุดชะงักในขณะที่เปลี่ยนแปลง นี่เป็นเพราะ Coded UI tests ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ CI/CD pipelines ใน Azure DevOps โดยการทดสอบจะทำงานกับ Visual Studio รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ติดตั้งใน agent หรือแพลตฟอร์มทดสอบรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึ่งหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ Azure DevOps server สองรุ่นที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถทดสอบ Coded UI ที่มีอยู่ ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางเลือกที่แนะนำใช้แทน Coded UI Test

Microsoft แนะนำให้ใช้ Open source UI testing tools Selenium และ Appium มาระยหนึ่งแล้ว ซึ่ง Visual Studio 2019 ถือเป็น Visual Studio รุ่นสุดท้ายที่มีฟังก์ชัน Coded UI test โดยที่ Microsoft แนะนำให้ใช้ Selenium สำหรับการทดสอบเ web application และAppium กับ WinAppDriver สำหรับการทดสอบ Desktop application (WPF, WinForms, Win32) และ UWP apps

ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติที่จะช่วยย้ายจาก Coded UI test ไปยัง Selenium หรือ Appium ในขณะนี้ เราแนะนำให้การสร้าง unit test ใหม่ ควรใช้ทาง Selenium หรือ Appium ในขณะที่วางแผนการแทนที่ Coded UI test เก่าเป็น Selenium หรือ Appium ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนจาก Visual Studio

Selenium Browser Automation Project

Selenium เป็นเครื่องมือและไลบรารี สำหรับใช้งานและสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของ web browser มันมีส่วนขยายที่จะจำลองการโต้ตอบของผู้ใช้กับ browser และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งานข้อกำหนด W3C WebDriver ที่ช่วยให้เราสามารถเขียนรหัสที่สามารถใช้ได้สำหรับ web browser หลักทั้งหมด

ที่แกนกลางของ Selenium คือ WebDriver เป็น interface สำหรับเขียนชุดคำสั่งที่สามารถเรียกใช้ได้ในเบราว์เซอร์จำนวนมาก นี่ตัวอย่างของชุดคำสั่งแบบง่ายของ c#

using System;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Firefox;
using OpenQA.Selenium.Support.UI;
using SeleniumExtras.WaitHelpers;

class HelloSelenium
{
  static void Main()
  {
    using (IWebDriver driver = new FirefoxDriver())
    {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));
      driver.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com/ncr");
      driver.FindElement(By.Name("q")).SendKeys("cheese" + Keys.Enter);
      IWebElement firstResult = wait.Until(ExpectedConditions.ElementExists(By.CssSelector("h3>div")));
      Console.WriteLine(firstResult.GetAttribute("textContent"));
    }
  }
} 

ในบทความต่อไป เราจะลงไปในรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเมื่อคุณเรียกใช้รหัสนี้ พร้องทั้งการติดตั้งและใช้ Selenium เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ

อ้างอิง
1. https://devblogs.microsoft.com/devops/changes-to-coded-ui-test-in-visual-studio-2019/
2. https://selenium.dev/documentation/en/