รวมคลิปเทคนิค OBS+Live+Video+Zoom

ค้นหาวิธีการใช้ OBS ในการทำ Video เก็บไว้ ก็พบว่ามี link ที่น่าสนใจมาบอกเล่ากันครับ
ลองเข้าไปดูกันเองเลยนะ ช่วงนี้ (เมษายน พ.ศ. 2563) ความรู้แบบนี้น่าสนใจนะ

OBS Green Screen | ทำ Live สดเปลี่ยนฉากได้ดั่งใจ | Probook
https://www.youtube.com/watch?v=3GZg_DzIOS4
Posted Dec 25, 2018

ทำคลิปสอนจาก powerpoint แบบเห็นหน้าผู้สอน
https://www.youtube.com/watch?v=fYn2J2EOJT8
Posted Apr 1, 2020

ใช้ Zoom ร่วมกับ OBS Studio เพื่อเพิ่มลูกเล่นในการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=Qc_pStYU8Ag
Posted Mar 30, 2020

วิธีใช้โปรแกรม OBS “สอนออนไลน์” ได้ดูโปร! ทั้ง Facebook LIVE & อัด Video | Teach from home
https://www.youtube.com/watch?v=Sh0qTLB48Cs
Posted Apr 3, 2020

ส่วนอันล่างนี้ สำหรับสาวก Apple
ใช้ Macbook, iPad และ Mac Pen เขียนด้วยลายมือในขณะนำเสนอ
โปรแกรมสำหรับใช้ “สอนออนไลน์” ที่ฟรี และดีเวอร์! | OBS, Skype, IDroo
https://www.youtube.com/watch?v=puMoJuEJYus
Posted Nov 6, 2019

จึงมาบันทึกไว้ ไม่ได้โฆษณาใด ๆ ครับ