ทุกคนใน PSU ใช้ Google Meet สำหรับประชุม / การเรียนการสอน ได้ใน 3 ขั้นตอน

Google Meet เปิดให้บัญชีของ PSU Email “ทุกคน” สามารถใช้งานได้ (เพราะเราใช้บริการ G Suite for Education) สร้างห้องประชุมได้ * รองรับได้สูงสุด 250 คน ต่อห้อง ** สตรีมมิงแบบสด บันทึก VDO ได้ โดยเก็บบน Google Drive *** * เราในฐานะผู้มีบัญชี G Suite สามารถ สร้าง ได้ และเชิญผู้เข้าร่วม โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็ได้ (ดูอย่างเดียว) ** ถ้าต้องการทำสำหรับงานประชุมที่มีคนดูอย่างเดียวจำนวนมาก เช่น เปิดสอนคลาสใหญ่ แนะนำ วิธีสร้าง Live Stream ด้วย Google Meet เพื่องานประชุมขนาดใหญ่ *** … Read more