วิธีสร้าง Live Stream ด้วย Google Meet เพื่องานประชุมขนาดใหญ่ — Deprecated

ต่อจาก ทุกคนใน PSU ใช้ Google Meet สำหรับประชุม / การเรียนการสอน ได้ใน 3 ขั้นตอน

การประชุม มี 2 รูปแบบ

1) แบบห้องประชุมเล็ก

อาจจะเป็นการประชุมเล็ก ทุกคนสามารถพูดแทรกได้ (Discussion) เป็นแนวระดมความคิด (Brainstorm) นึกถึงห้องประชุมที่ทุกคนนั่งหันหน้าเข้าหากัน บนโต๊ะอาจจะมีไมโครโฟนของแต่ละคน ใครจะพูด ก็ยกมือ ขออนุญาตประธาน แล้วกดปุ่มพูด

การประชุมแบบนี้ Google Meet ให้คนเข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน

** ข้อแนะนำ ** ผู้เข้าร่วมประชุม ควรปิดไมค์ของตนเองไว้ก่อนเสมอ เพราะเสียงต่าง ๆ จะแทรกเข้าไปในห้องประชุมได้ ไว้เวลาอยากจะพูดอะไร ค่อยเปิดไมค์ แล้วพูด Google Meet จะสลับมายังหน้าของท่านเองอัตโนมัติ

ปิดไมค์ใน Google Meet ทำงี้ครับ (แบบนี้คือเปิดอยู่ คลิกรูปไมค์เพื่อปิด)

อย่างนี้ คือปิดเสียงแล้ว

2) แบบห้องประชุมเปิดขนาดใหญ่

AfricaBusinessConferernc.jpg
Image Source: https://www.africastrictlybusiness.com/africa-business-club-at-harvard-spotlights-inclusion-innovation/

การประชุมแบบนี้ เปิดให้คนจำนวนมาก สามารถเข้าฟังได้ โดยจะมีผู้พูดอยู่แหล่งเดียว อาจจะมีไมค์อยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามได้

ในกรณีนี้ Google Meet สามารถรองรับการเข้าชม “พร้อม ๆ กัน” ได้ถึง 100,000 คน เรียกว่า “Live Stream”

ในทางเทคนิคการใช้งาน หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ต้องการพูดกับผู้บรรยาย ก็ค่อย สลับเข้าร่วม (Join Meeting) ได้ ซึ่งก็จะสอบถามได้พร้อมกัน 250 คน

วิธีทำ Live Stream บน Google Meet

Live Stream ต้อง “เริ่มต้น” จาก Google Calendar เท่านั้น

1 สร้าง Event บน Google Calendar

(ของ PSU เท่านั้น, Free Gmail ทำไม่ได้)

เริ่มจาก คลิก วันที่ต้องการบรรยาย แล้ว ใส่ชื่อ Event เลือกช่วงเวลา แล้วคลิก More Options

2 เลือก Add Conference > Hangout Meet

3 เลือก Add live stream

4 Copy live stream link

เอาไปเผยแพร่ เช่น แปะเป็น Link บน Website เป็นต้น

4 กดปุ่ม Save

เป็นอันเรียบร้อย แล้วก็ รอเวลา ผู้จัดการบรรยาย ก็เข้าไปทำหน้าที่ครับ

UPDATE:

จากนั้น ก็เข้า Join Hangout Meet คลิก Join Now

เสร็จแล้ว คลิกที่ Setting (3 จุดด้านขวาล่าง) แล้วคลิก Start Streaming

วิธีการนี้ ทำให้ “คนในองค์กร” ของเรา สามารถเข้าฟังการบรรยายได้พร้อม ๆ กัน เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ต้อง Login ด้วย PSU G Suite for Education Account ก่อน จึงจะสามารถเข้าดูได้ –> Free Gmail และ ผู้ที่ไม่ได้ Login ไม่สามารถดูได้นะครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

2 thoughts on “วิธีสร้าง Live Stream ด้วย Google Meet เพื่องานประชุมขนาดใหญ่ — Deprecated”

  1. ถ้าเปิดใช้ Google Meet โดยตรงถือว่า ประชุมเล็กรองรับ 250 คน
    ถ้าใช้ Google Meet ผ่านการ Live Stream จาก Calendar ถือเป็นประชุมใหญ่ รองรับ 100,000 คน
    ใช่ไหมครับ

    • คือ Live Stream ก็สามารถรองรับคนที่จะเข้ามาสอบถามด้วย 250 คน ส่วนคนดูอย่างเดียว 1 แสน ครับ

Comments are closed.