ปัญหา “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$ContentPlaceHolder1$txtAbstractEng="…ontrol ” แก้ไขได้อย่างไร

ในการป้อนข้อมูลลงในเว็บ บางครั้งเราอาจจะพบปัญหาว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนได้ ทั้งๆ ที่ปกติก็บันทึกได้อยู่ แล้วมันเกิดจากอะไร เรามาดู ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไขกันค่ะ เผื่อจะเป็นปัญหาเดียวกัน

ปัญหา :

ในการบันทึกข้อมูลลงบางเว็บไซต์เราจะอาจจะพบปัญหาว่าหลังจากเราป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว แต่ทำไมไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เกิด error เช่น

เมื่อบันทึกจะมีข้อความขึ้นดังภาพข้างล่าง ป้อนใหม่บันทึกใหม่ก็ยังไม่ได้ โอ๊ยเครียด จะทำยังไงดี

สาเหตุ :

อาจจะเนื่องมาจากมีการ copy ข้อมูลมาจากแหล่งอื่นที่มีตัวอักษรพิเศษบางตัว  เช่น ? ติดมาด้วย ทำให้เราจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานได้ เราจะทำอย่างไร

การแก้ไข : สามารถแก้ไขได้หลายวิธี คือ

  1. ในกรณีที่เป็นผู้ใช้งาน เราสามารถแก้ไขง่ายๆ ได้โดยการ นำ ? ออกจากข้อความ ดังรูปข้างล่าง แล้วบันทึกใหม่

2. ในกรณีที่เป็นผู้พัฒนาระบบ เราจะเพิ่มข้อความ ValidateRequest=”false” ลงใน source ของหน้าจอที่ error ดังรูปข้างล่าง

เพียงเท่านี้ปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไปแล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ

แล้วพบกันใหม่ค่ะ