CrystalReport : จัดการกราฟซ่อนแอบ

จากที่ผู้เขียนช่วงนี้ได้มีการทำกราฟใน Crystal Report ทำไปทำมาผลปรากฎว่า
กราฟไม่แสดงรูปซะงั้น (ไหงเป็นแบบนี้ได้หว่าาาาาา T T)

จึงได้ลองค้นหาข้อมูลและพบว่า ต้องเพิ่ม Config เพิ่มเติมเข้าไปใน
” Web.config “
ตาม Code ด้านล่างเลยจ้าาาา

ส่วนแรก

“System.web” ส่วน “httpHandlers”
โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ

<configuration>
 <system.web> 
  <httpHandlers>    
   <add verb="GET" path="CrystalImageHandler*"/type="CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler, CrystalDecisions.Web, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304"/>   
  </httpHandlers>  
 </system.web>
</configuration>

ส่วนที่สอง

“System.webServer” ส่วน “handlers”
โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ

<configuration>
 <system.webServer>
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
   <handlers>
    <add name="CrystalImageHandler.aspx_GET" verb="GET" path="CrystalImageHandler*" type="CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler, CrystalDecisions.Web, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304" preCondition="integratedMode"/>
   </handlers>
 </system.webServer>
</configuration>

หวังว่า Blog นี้จะช่วยเหลือท่านที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่นี้ไม่มากก็น้อยนะคะ

แล้วพบกันใหม่ Blog หน้าค่าาาาาา 🙂