การติดตั้ง Postman

โปรแกรม Postman เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบเรียกใช้ Rest Web Service และทดสอบ OAuth              โปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการทดสอบใช้งาน Rest และ OAuth  ตัวหนึ่งมีชื่อว่า Postman ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ทั้ง Windows, Linux และ Mac ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็น Extension ของ Google Chrome แต่หลังจาก Chrome Update ครั้งใหญ่ได้มีเปลี่ยนเป็นโปรแกรมติดตั้งแยกเฉพาะ โดยมีวิธีติดตั้งดังนี้ 1) ทำการ Download โปรแกรม ที่นี่ https://www.getpostman.com/downloads/ 2) ทำการติดตั้ง Postman 3) จากนั้นจะปรากฏหน้า Login ถ้า Login ก็จะมีระบบช่วยจำค่าต่าง ๆ ที่เคยตั้งไว้ แต่ถ้าไม่ต้องการ Login ก็กดตามรูปเลยครับ … Read more