วิธีการทำ Group ซ้อน Group ให้สามารถส่งผ่านได้ไปถึงสมาชิกระดับล่างสุด ใน Google Groups

มีคำถามมาว่า ใช้ Google Groups เช่น all-staffs ซึ่ง มี สมาชิกในนี้เป็น Google Groups ด้วย ชื่อ faculty01, faculty02, faculty03

แล้ว ภายใต้ faculty01 มี department01, department02 ซึ่ง department01 นั้น จะประกอบด้วย email ของสมาชิก โดยทุก Group ตั้งค่าไว้ว่า ให้เฉพาะ Owner และ Manager เท่านั้นที่มีสิทธิ์ส่ง

แล้ว … จะทำอย่างไร ให้เมื่อมีคน (ที่ได้รับอนุญาตให้ส่ง) สมมุติชื่อ somchai.jaidee@gmail.com ส่งเข้า all-staffs@groups.google.com แล้ว ผู้รับ ซึ่งอยู่ใน department01 สามารถรับ email ได้ ???

วิธีการคือ ให้เพิ่ม email address ของ Group ที่เป็น Parent ลงไปใน Child Group เช่น ในที่นี้ เพิ่ม all-staffs@groups.google.com ลงไปเป็นสมาชิกของ faculty01 Group แล้วตั้งค่าให้ Email Delivery เป็น No email และ Posting Permission เป็น Override : member is allowed to post

และ ทำเช่นนี้กับ faculty02, faculty03 …
ส่วน department01, department02 ก็ให้เอา faculty02@groups.google.com ไปเป็นสมาชิก และตั้งค่าแบบนี้เช่นกัน