รู้จัก Angular กันดีกว่า

Angular เป็น Front-end JavaScript Framework ที่ทำงานบนฝั่ง Client ที่เรานำไปสร้าง Reactive Single Page Applications (SPA) ซึ่งก็คือทุกๆหน้าจะถูกโหลดมารวมอยู่ในหน้าเดียว การคลิ๊กเปลี่ยนหน้าหรือการคลิ๊กปุ่มต่างๆ จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็น Desktop Application ที่ไม่มีการโหลดเปลี่ยนหน้า Angular เป็น Model-View-Controller (MCV) และยังเป็น Model-View-ViewModel (MVVM) อีกด้วย มีการเชื่อมการทำงานระหว่าง JavaScript เข้ากับ DOM Element ของ HTML ใช้การทำงาน client-side template สามารถสร้าง template ไปใส่ไว้ในที่ที่เรากำหนดไว้ได้ และเป็น 2-way data binding เพื่อ sync Model กับ View

เดิม Angular 1 เป็น javascript และตั้งแต่ Angular 2 ขึ้นไปเป็น typescript ปัจจุบัน Angular 6 ซึ่งมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามา ได้แก่

 • Angular CLI เพิ่มคำสั่ง ng add, ng update, ng generate library(สร้าง Library)
 • Angular 6 ได้มีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Workspace ทำให้สามารถสร้าง Project ได้หลายตัวภายใน Workspace เดียว จึงได้มีการเพิ่มโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ dist เพื่อบอกว่าเป็นไฟล์ของโปรเจคใด

 • สามารถสร้าง Web Component ด้วย Angular Elements
 • Angular Material เพิ่ม Component ใหม่อย่าง Tree, Badge และ Bottom Sheet ส่วนตัว CDK ตัว overlay เพิ่ม positionStrategy แบบใหม่
 • Provider แบบใหม่ที่สนับสนุนการทำ Tree Shaking เพื่อช่วยในการลดขนาด Bundle เพิ่มประสิทธิภาพ Animation
 • มาพร้อมกับ RxJS 6 (A reactive programming library for JavaScript) เวอร์ชันใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนวิธี import แบบใหม่มาตั้งแต่ versions 5

เรามาทดลองสร้างโปรเจคกันดีกว่า ก่อนอื่นเราจะต้องติดตั้ง nodejs, Visual Studio Code และ

1. ติดตั้ง angular

2. สร้างแอพพลิเคชั่น

การรัน server สามารถทำได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งเข้าไปในโฟลเดอร์ของโปรเจค และ คำสั่งที่ใช้ในการรันแอพ ดังนี้

3. เปิด Project โดยใช้ “Visual Studio Code” ที่ได้ติดตั้งไว้ในตอนแรก File > Open Floder… > my-app ดังในรูปด้านล่าง

ซึ่งโฟลเดอร์ที่เราสนใจหลักๆ ก็คือ src/app เปิดไฟล์ app.component.html เพิ่มในส่วน <h1> … </h1>

และเปิดไฟล์ app.component.ts ขึ้นมา ในส่วนนี้เป็นตัวควบคุมของ component นี้

ในบรรทัดที่ 9,10 เป็นการสร้างตัวแปร title , Date ตามลำดับ ที่ถูกนำไปใช้ในไฟล์ app.component.html ซึ่งในส่วนนี้จะเรียกว่า Data Binding และทำการเปิด Browser ไปที่ http://localhost:4200/ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

ใน Angular จะใช้โมดูลเปรียบเสมือนกล่องแต่ละชิ้นมาประกอบกันเพื่อทำงานในแต่ละส่วนโดยมีข้อดีคือสามารถนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) และหากมีหลายๆโมดูลที่จะเรียกใช้สามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ หรือจะใช้คู่ขนานก็ได้ ซึ่งในโมดูลก็จะประกอบไปด้วย

 • Controllers
 • Services
 • Filters
 • Directives
 • อื่นๆ

ทดลองใช้ FormsModule ซึ่งเป็นโมดูลที่ใช้ในการจัดการฟอร์มต่างๆ ของ HTML รวมทั้งช่วยในการทำ Data Binding ในส่วนของข้อมูลฝั่งควบคุมกับค่าในฟอร์มของฝั่งที่แสดง เปิดไฟล์ app.module.ts และทำการแก้ไข ดังนี้

บรรทัดที่เพิ่มเข้าไปคือการเพิ่มโค้ดเข้าไปเพื่อดึงโมดูลนี้มาใช้งาน จากนั้นลองนำส่วนของฟอร์มมาใช้กับโปรเจคโดยเปิดไฟล์ app.component.html ขึ้นมา และเพิ่มโค้ดตามรูปด้านล่าง

และลองรัน Browser จะได้ผลัพธ์ ดังนี้