การทดสอบแบบอัตโนมัติ ด้วย Robot framework กับ Selenium Library (ตอนที่ 1 การติดตั้ง)

วันนี้จะมาเล่าเรื่องการทดสอบแบบ Automate ด้วย Robot framework ค่ะ Robot framework ก็คือการทดสอบการทำงานของระบบที่สร้างขึ้น ให้ง่ายและรวดเร็วด้วยการทำ Automate Testing ซึ่งจุดขายของมันคือ Robot Framework สามารถ Test data , executes test cases ออกมาเป็น report และ logs ได้

Robot Framework implement มาจาก ภาษา Python ดังนั้นเราก็ต้อง install Python กันก่อน โดย Dowloadที่ https://www.python.org/ftp/python/2.7.8/python-2.7.8.msi  ติดตั้งง่าย ๆ มี Next คลิก Next 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมาลองใช้คำสั่งใน Command line ดังรูป ถ้าได้ผลลัพธ์ดังรูปแสดงว่าเราติดตั้ง Python เรียบร้อยแล้วค่ะ

ต่อไปก็ทำการ Download get-pip.py โดย Download ได้ที่ https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py จากนั้นเปิด Command line ใช้คำสั่งเพื่อติดตั้ง pip เรียกจากที่ไฟล์เก็บอยู่ ดังรูป

Set Environment Variables ไปที่ This PC คลิกขวา à Properties à Advanced system settings à Environment Variables คลิก New ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม OK

ที่ Path ทำการ Double click ขึ้นมา จากนั้น New เพิ่มดังรูป

จากนั้นเปิด Command line พิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้งส่วน library ที่จำเป็นในการทดสอบ คำสั่งดังนี้

เมื่อเราลงเสร็จ ลองใช้ คำสั่ง pip freeze จะเห็นว่า มันมี library ตามที่เราติดตั้ง ดังรูป

Tools หรือ IDE ที่จะใช้ในการเขียน Robot Framework จะเลือกเอาตามที่ถนัดเลยค่ะ บทความครั้งหน้าเราจะมาลองใช้งานกันค่ะ