เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 12 Clone Docker Files From GitHub

จากบล็อกเรื่อง “เตาะแตะไปกับ Docker” ในตอนที่แล้ว เราได้เรียนรู้ขั้นตอนในการสร้างและรัน LDAP services อย่างละเอียด ก่อนที่ผมจะเขียนบทความในตอนนี้ผมได้นำไฟล์ทุกไฟล์นั้นขึ้นไปไว้บน GitHub เพื่อให้พวกเราไม่ต้องสร้างไฟล์เหล่านั้นเอง แต่จะทำด้วยคำสั่ง git clone ครับ เรายังคงทดสอบด้วย VM โดยตั้งค่า network เป็น NAT network เพราะว่า เราใช้ domain สมมติ คือ ldap.example.com และทดสอบในสภาพแวดล้อมที่เป็นเครือข่ายภายใน ขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้ง Ubuntu 16.04 64 bit แล้วติดตั้ง docker 17.06.2-ce แล้วต้องเปลี่ยนชื่อ hostname เป็น ldap.example.com จากนั้นรีบูตเครื่อง 2. ติดตั้ง docker-compose 1.8.0-2 (ถ้ายังไม่ได้ทำ) ด้วยคำสั่งดังนี้ sudo apt install docker-compose 3. … Read more

Machine Learning #01 – Python with iris dataset

ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการสร้างกระบวนการ Machine Learning ด้วย Python โดยใช้ iris dataset ตั้งแต่การโหลดข้อมูล, สร้าง  Model,  Cross Validation, วัด Accuracy และการนำ Model ไปใช้งาน เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ เราจะเลือกใช้ Anaconda ซึ่งเป็น Python Data Science Platform ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือ และ Library ที่จำเป็นต่อการพัฒนา โดยสามารถเลือก Download รุ่นที่เหมาะกับระบบปฏบัติการของท่านได้ที่ https://www.anaconda.com/download/ สามารถ Clone Repository ตัวอย่างทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้จาก https://github.com/nagarindkx/pythonml และ แนะนำให้ใช้งาน jupyter-notebook เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ บทความนี้ใช้ Notebook: 01 – SVM with iris dataset.ipynb   เริ่มจาก import dataset “iris” จาก … Read more