วิธียกเลิก “Keep a local copy as well” บน PSU Webmail

จากที่เริ่มมีการใช้งาน PSU GSuite (Google Apps for Education – GAFE เดิม) ซึ่งมีเอกสารแนะนำวิธีการใช้งานคือ

http://gafe.psu.ac.th/support/1/1

ในช่วงแรก เกรงผู้ใช้จะไม่คุ้นชินกับ Gmail (หึมมมม) ก็เลยแนะนำให้ทำ “Keep a local copy as well” ไว้ด้วย เผื่อว่า ยังสับสน ก็จะได้ดูบน PSU Webmail เดิมได้

แต่ต่อมา ก็อาจจะลืมไปว่า Redirect ไปแล้ว ก็ยังมีเก็บไว้ในพื้นที่ PSU Webmail อยู่ ไม่ได้เข้ามาลบอีกเลย นานเข้าก็ทำให้พื้นที่เต็ม

ต่อไปนี้ เป็น วิธียกเลิก “Keep a local copy as well” บน PSU Webmail

 1. Login เข้า PSU Webmail ที่ https://webmail.psu.ac.th
 2. ลบ Email จนได้พื้นที่เป็นสีเขียว
  จาก

  เป็น
 3. คลิก Filters
 4. คลิก Edit ในบรรทัดที่เป็นของ @g.psu.ac.th
 5. คลิก Keep a local copy as well ออก
  จาก

  เป็น
 6. เลื่อนไปล่างสุดของหน้าจอ คลิกปุ่ม Apply Change
 7. เสร็จ จบ