การสร้าง Web Map Service (WMS) บน Geoserver

จากบทความ ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS ของคุณคณกรณ์ ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดทำแผนที่ GIS ซึ่งอาศัย Web Map Service หรือเรียกย่อๆว่า WMS ก็เลยทำให้คันไม้คันมือ อยากนำเสนอวิธีการสร้าง WMS บน Geoserver เพื่อนำ shape file ที่เราได้จัดทำขึ้น(ไม่ว่าจะเป็น point , line, polygon) มาใช้งานบน GIS Web Application ซึ่งทั่วไปก็จะใช้ UI เป็น Openlayers, Leaflet ฯลฯ

**ลองแวะเข้าไปอ่านบทความเก่าๆของผู้เขียน จะมีการนำเสนอวิธีการนำ WMS ไปใช้ อาทิเช่นกับ Google Earth, ArcGIS เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้าง WMS บน Geoserver

  1. สร้างและกำหนด style ของข้อมูลในโปรแกรม QGIS

2. save style เป็น SLD file โดยจัดเก็บไว้ที่เดียวกับ shape file

3. Copy file ทั้งหมด

4. ไปวาง(past) ไว้ที่ root folder ของ Geoserver ซึ่งในที่นี้จะอยู่ที่ C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\geoserver\data\shpfile\slb-gis

*** ดาวน์โหลด shape file ตามตัวอย่างได้ที่นี่

5. เปิด Geoserver manager โดยพิมพ์ url: localhost:8080/geoserver     *** port สามารถปรับเปลี่ยนได้

6. ทำการสร้าง Workspaces

7. กำหนดชื่อ Workspace และ URI

8. กำหนด properties ของ Workspace ให้เปิดใช้งาน (Enabled) Services ต่างๆ

9. จากนั้นทำการสร้าง Stores ในการเก็บข้อมูล shape file (จากขั้นตอนที่ 4)

10. เลือกชนิดของ data sources ในที่นี้จะเลือก Directory of spatial files (Shapefiles)

11. ทำตามขั้นตอนในรูป

1) เลือก Work space ที่สร้างไว้ในข้อ 7

2) กำหนดชื่อ data

3) กำหนด directory ที่เก็บ shape file

4) เลือกโฟลเดอร์ จากข้อ 4

5) คลิกปุ่ม OK

จากนั้นเลืื่อนไปด้านล่างสุดของหน้าจอ เพื่อคลิกปุ่ม Save

12. จะปรากฏหน้าต่างข้อมูล shape file ที่ถูกจัดเก็บไว้ในข้อ 4 ซึ่งในที่นี้มีเพียง 1 shape file คือ slbtamb > จากนั้นคลิกที่ Publish เพื่อเปิดการใช้งานชั้นข้อมูล

13. จะแสดงชั้นข้อมูล slbtamb จากข้อ 12

14. คลิกปุ่ม Find เพื่อกำหนดระบบพิกัดให้กับชั้นข้อมูล ในที่นี้ shape file เป็นระบบ UTM ผู้เขียนจึงใช้รหัส 32647

15. จากนั้น คลิก Compute from native bounds เพื่อให้ระบบ generate พิกัดให้

16. คลิกปุ่ม Save

17. ทำการเพิ่ม SLD file ที่ได้จัดทำไว้ในข้อที่ 2 เพื่อการแสดงผลของแผนที่ให้มีลักษณะเหมือนดังเช่นที่ได้ปรับแก้ในโปรแกรม QGIS

18. เลือก Workspace > คลิกเลือกไฟล์ ที่ได้จัดเก็บไว้ในข้อ 4 > คลิก Upload…

19. จะแสดงโค้ดของ sld file ซึ่งตรงนี้ สามารถปรับแก้/เพิ่มเติมได้ > จากนั้นคลิกปุ่ม Submit

20. กลับไปที่เมนู Layers จากข้อ 12 ให้คลิกแถบ Publishing > เลือก Default Style > เลือก style ที่ได้สร้างในข้อ 19

21. จะแสดงรูปแบบของ style

22. ทำการพรีวิวดูชั้นข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น > คลิกเมนู Layer Preview > เลือกชั้นข้อมูล จากนั้นคลิก OpenLayers

23. จะแสดงแผนที่ชั้นข้อมูลที่ได้นำเข้า shape file โดยการนำไปใช้ จะใช้

WMS url และ Layers name

*** ดูตัวอย่างการนำไปใช้เพิ่มที่

 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ต้องการจะสร้าง GIS Web App. หรือมีข้อมูล shape file แล้วต้องการจะนำไป publish ขึ้นเว็บในรูปแบบของ GIS Web นะคับ

** ข้อดีของ WMS คือ เราจะแชร์เฉพาะ Service โดยที่ข้อมูล shape file ยังคงอยู่กับเรา(private) 

 

สำหรับท่านใดที่นึกหน้าตา GIS Web Application ไม่ออก ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://slb-gis.envi.psu.ac.th

หรือ download shape file เพื่อลองนำไปใช้ได้ที่ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ เมนู ฐานข้อมูล GIS

 

===============================================
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์ http://www.rsgis.psu.ac.th
แฟนเพจ https://www.facebook.com/southgist.thailand

1 thought on “การสร้าง Web Map Service (WMS) บน Geoserver”

Comments are closed.