วิธีสร้าง Docker Swarm

หลายคนคงจะได้ใช้งาน Docker มาแล้ว แต่อาจจะลองใช้งานบน 1 Physical Server กล่าวคือ สร้างหลายๆ container อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

>> ติดตั้ง docker 17.06.0 CE บน Ubuntu

Docker Swarm เป็นเครื่องมือที่ติดมากับ Docker รุ่นตั้งแต่ 1.12 เป็นต้นมา (ปัจจุบัน ชื่อรุ่นคือ 17.06.0 CE) ก่อนอื่น มาตรวจสอบว่า เรากำลังใช้ Docker รุ่นไหนด้วยคำสั่ง

docker version

Docker Swarm ประกอบไปด้วย Master Node และ Worker Node โดยใน 1 Swarm สามารถมีได้ หลาย Master และ หลาย Worker

ในตัวอย่างนี้ จะแสดงการเชื่อมต่อ Ubuntu 16.04 ทั้งหมด 4 เครื่อง เข้าไปใน 1 Swarm (ทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และต่อ Internet ได้ และติดตั้ง Docker ไว้เรียบร้อยแล้ว)

[Master Node]

 1. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อสร้าง Swarm Master Node บนเครื่องนี้
  docker swarm init

  จะได้ผลดังภาพ

 2. ให้ Copy คำสั่ง ตั้งแต่ “docker swarm join –token …..” เป็นต้นไป เพื่อเอาไปสั่งให้ Work Node เข้ามา Join ใน Swarm

[Worker Node]

นำคำสั่งจาก Master Node ข้างต้น มาใช้

จากนั้น ทำเช่นเดียวกันนี้ กับ Worker Node ที่เหลือ (และหากในอนาคตต้องการเพิ่ม Worker Node อีก ก็เอาคำสั่งนี้ไปใช้)

ตัวอย่างการนำไปใช้
(หากสนใจ ลอง git clone https://github.com/nagarindkx/elk ไปดูได้)

 1. สร้าง “Stack File” ซึ่งจะคล้ายๆกับการสร้าง Compose File แต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อย
 2. ใช้คำสั่ง ต่อไปนี้ เพื่อสร้าง Stack ของ Software ให้กระจายไปใน Worker Nodes
  docker stack deploy -c $(pwd)/elk.yml k1

  ผลที่ได้

 3. วิธีดูว่า ตอนนี้มี Stack อะไรอยู่บ้าง ใช้คำสั่ง
  docker stack ls
  ผลที่ได้
 4. วิธีดูว่า ตอนนี้มีการไปสร้าง Container ไว้ที่ใดใน Docker Swarm บ้าง ด้วยคำสั่ง (สั่งการได้บน Master Node เท่านั้น)
  docker service ps k1
  ผลที่ได้
 5. ต่อไป อยากจะเพิ่ม Scale ให้บาง Service ใน Stack ใช้คำสั่ง
  docker service scale k1_elasticsearch=4
  ผลที่ได้

 

ในตัวอย่างนี้ จะสามารถใช้งาน Kibana ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่า อยู่ที่ Node “docker04” แต่เราสามารถเรียกใช้งานได้ที่ Master Node “docker01” ได้เลย เช่น Master Node มี IP เป็น 192.168.xxx.111 ที่ port 5601 ได้

คร่าวๆแค่นี้ก่อนครับ