การเติมข้อมูล PDF Fill Form ผ่านโปรแกรมด้วย iTextSharp

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมในโครงการที่ต้องพัฒนาโปรแกรมที่มีการกรอกข้อมูลลงฟอร์ม และต้องการให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆเป็น PDF จึงได้มีโอกาสศึกษาการใช้ PDF Fill Form และ iText Sharp Library เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ผมจึงคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่ได้ศึกษามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อมีท่านใดสนใจจะนำไปใช้ครับ

เริ่มต้นทำสร้าง PDF Fill Form

โดยทั่วไปเราจะใช้งาน Pdf File เพื่ออ่านกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้ว PDF นั้นสามารถจะสร้าง form สำหรับใช้กรอกข้อมูลลงบนตัวเอกสารได้ด้วยครับ โดยมีวิธีการดังนี้

1.นำเอกสารแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นไฟล์ word มาทำการสั่ง export  เป็นไฟล์ PDF หรือถ้ามีไฟล์ PDF ที่เป็นแบบฟอร์มอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยทำตามภาพนะครับ

2.นำไฟล์ PDF ที่ได้มา เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro

3.คลิก Tools เพื่อทำการ edit โดยโปรแกรมจะถามว่าต้องการให้โปรแกรมสร้าง field อัตโนมัติให้หรือไม่ ถ้าตอบตกลงโปรแกรมจะสร้าง field ข้อมูลให้ในพื้นที่เอกสารที่คาดว่าจะเป็นช่องว่างสำหรับกรอกข้อมูลให้

4.ทำการแก้ไขชื่อ field ข้อมูลให้เป็นชื่อที่เราต้องการ โดยคลิกเมาส์ขวาที่กล่อง field และเลือกเมนู property จะมี Popup ให้แก้ไขรายละเอียดต่างๆของ field

5.หากต้องการเพิ่ม field ใหม่ เราสามารถเพิ่ม รูปแบบ field หลายแบบ เช่น

– Text Box เป็น Field ที่ใช้เก็บข้อความต่างๆ

– Check Box เป็น Field ที่ใช้เก็บค่าในการเลือกข้อมูลในฟอร์มแบบช่องสี่เหลี่ยม

– Radio Box เป็น Field ที่ใช้เก็บค่าในการเลือกข้อมูลในฟอร์มเช่นกัน แต่จะแตกต่างกับ Check Box ที่เป็นวงกลม และจะเลือกค่าได้เพียงค่าเดียวในกลุ่มข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น การกรอกข้อมูลเพศ ที่จะเลือกได้เพียงแค่เพศเดียว

6.เมื่อสร้าง field จนครบถ้วนก็ทำการบันทึกไฟล์ คลิกเลือกไปที่เมนู File -> Save เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ PDF ที่เป็นแบบฟอร์มส่งไปให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล และบันทึกส่งเป็นไฟล์ PDF กลับมา

 

ตัวอย่างการใช้ iText Sharp บน C# เติมค่าลงใน PDF Fill Form

เพียงเท่านี้เราก็สามารถจะสามารถส่งข้อมูลจากโปรแกรมของเราไปกรอกในไฟล์ PDF ที่เราได้สร้างเป็น template ได้ พร้อมให้ user นำข้อมูลไปใช้ได้ทันทีครับ