การเติมข้อมูล PDF Fill Form ผ่านโปรแกรมด้วย iTextSharp

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมในโครงการที่ต้องพัฒนาโปรแกรมที่มีการกรอกข้อมูลลงฟอร์ม และต้องการให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆเป็น PDF จึงได้มีโอกาสศึกษาการใช้ PDF Fill Form และ iText Sharp Library เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ผมจึงคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่ได้ศึกษามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อมีท่านใดสนใจจะนำไปใช้ครับ เริ่มต้นทำสร้าง PDF Fill Form โดยทั่วไปเราจะใช้งาน Pdf File เพื่ออ่านกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้ว PDF นั้นสามารถจะสร้าง form สำหรับใช้กรอกข้อมูลลงบนตัวเอกสารได้ด้วยครับ โดยมีวิธีการดังนี้ 1.นำเอกสารแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นไฟล์ word มาทำการสั่ง export  เป็นไฟล์ PDF หรือถ้ามีไฟล์ PDF ที่เป็นแบบฟอร์มอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยทำตามภาพนะครับ 2.นำไฟล์ PDF ที่ได้มา เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro 3.คลิก Tools เพื่อทำการ edit โดยโปรแกรมจะถามว่าต้องการให้โปรแกรมสร้าง field อัตโนมัติให้หรือไม่ ถ้าตอบตกลงโปรแกรมจะสร้าง field … Read more

Resource Governor แนวคิดการจัดการทรัพยากรใน SQL Server 2014

      Resource Governor เป็นแนวคิดใน SQL Server ซึ่งมีมาให้ใช้ตั้งแต่ SQL Server 2008 โดยมีความสามารถในการจัดการ CPU และ Memory ให้พอเหมาะกับการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูลได้ แต่ใน SQL Server 2014 ได้มีเพิ่มเติมการจัดการ I/O เพิ่มเข้ามาทำให้ผู้ดูแลสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้       หากจะว่าไปแล้วในการ Tuning ฐานข้อมูลนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการทำงานไปที่ CPU และ Memory เป็นส่วนใหญ่ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถปรับแต่งให้ประสิทธิภาพในการทำงานของฐานข้อมูลดีขึ้นได้ ก็คือ I/O นี่เอง ซึ่งทำให้ SQL Server 2014 มีคุณสมบัติในการจัดการทรัพยากรที่หลากหลายและครบถ้วนมากขึ้น ในการจัดการ Resource Governor นั้น มีสิ่งสำคัญที่เราควรรู้ 3 สิ่ง ดังนี้ Resource Pool หลังจากมีการติดตั้ง SQL Server เสร็จสิ้น ระบบจะสร้าง Resource Pool ตั้งต้นขึ้น … Read more