การส่งค่าจาก Models แบบ Multiple มายัง Single View

โดยปกติแล้วใน MVC เราจะไม่สามารถส่งค่าที่อยู่ใน Models มามากกว่า 1 Models จาก Controller มายังวิวเดียวกันได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมีเทคนิคที่จะทำให้สามารถส่งค่าผ่านมาได้โดยง่าย ดังหลายๆ วิธีต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด Source Code ได้ที่นี่ครับ

 

หมายเหตุ: ในตัวอย่างผมจะใช้ method GetTeachers() และ GetStudents() ร่วมกันในหลายวิธีนะครับ ตามนี้ครับ

 

1. ใช้ View Model

View Model เป็น Class เดี่ยวๆ ที่อาจจะประกอบด้วยหลาย models อยู่ภายใน ซึ่งไม่ควรจะมี method อยู่ภายใน
จากตัวอย่างข้างล่าง เป็น model ที่มี 2 properties ซึ่งจะต้องทำการ define strongly typed เพื่อให้ Intellisense สามารถใช้งานได้

Controller

View

 

2.ใช้ View Data
การใช้ ViewData เป็นอะไรที่ง่ายมาก สามารถเก็บค่าและส่งค่าผ่านจาก Controller ไปยัง View ได้ทันที (คล้ายกับตัวแปล Session ใน C# รุ่นก่อนๆ) ดังตัวอย่าง

Controller

 

View

 

3.ใช้ Dynamic Model

จะต้องทำการเรียกใช้คลาส ExpandoObject (อยู่ภายใต้ namespace: System.Dynamic เฉพาะใน .NET Framework 4.0 ขึ้นไป) จะอนุญาตให้เราเพิ่มหรือลบค่า properties ของ object ขณะ runtime ซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้าง object และ เพิ่มหรือลบ ค่าเข้าไปใน properties ได้ ซึ่งมีข้อเสียคือการส่งค่าแบบ dynamic นี้จะไม่สามารถใช้ strongly typed model ได้ ซึ่งจะต้องนำไป cast เป็น type ที่ต้องการ เมื่อเรียกใช้อีกครั้งหนึ่ง

Controller

View

 

 

4. ใช้ View Bag

จะเหมือนกับการใช้ View Data ซึ่ง View Data เป็น dictionary object ต่างจาก View Bag ที่เป็น dynamic property ของ ControllerBase Class

Controller

View

 

5. ใช้ Tuple

Tuple คือ Object ที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ (Immutable), ขนาดคงที่และเรียงตามลำดับ (fixed-size and ordered sequence object) โดยโครงสร้างจะมีหมายเลขที่เจาะจงและลำดับที่ของข้อมูล โดย .NET Framework รองรับได้สูงสุด 7 ข้อมูล (elements) ดังตัวอย่าง

Controller

View

 

6. ใช้การ Partial View (Partial Render in Action Method)

ทำการ render partial view อยู่ภายในวิว ซึ่งเราสามารถแยกเป็นสอง partial view โดยแต่ละ partial view ก็จะมี model เป็นของจนเอง ตามตัวอย่าง

Controller

View

 

ดาวน์โหลด Source Code ได้ที่นี่ครับ

 

หากผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยครับ