วิธีการติดตั้ง Docker บน Ubuntu 16.04

“อยากติดตั้ง Docker บน Ubuntu 16.04 ทำอย่างไร”

         นอกจาก containner ที่เป็น lxd ของ Ubuntu แล้ว ก็ยังสามารถใช้ในรูปแบบ Docker เช่นเดียวกัน แต่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าเล็กน้อย โดยถ้าเทียบประสิทธิภาพแล้วในส่วนของ lxd จะดีกว่าแต่ในแง่ของ Image ทาง Docker ยังมีมากกว่า (แต่อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจะเอามาใช้ทำอะไรมากกว่า และมีคนทำมาให้ใช้อันไหนมากกว่า หรือถนัด Image เองแบบไหนมากกว่า สรุปชอบอันไหนใช้อันนั้นแล้วกันครับ)

วิธีการติดตั้ง (Ubuntu 16.04)

*Ref : https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntulinux/

 • เนื่องจากไม่มี docker ใน Ubuntu Package โดยตรง จึงต้องเพิ่ม source.list ก่อนดังนี้
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
  echo "deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial maindeb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docket.list
  deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial maindeb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main
 • จากนั้น Update Package ให้ล่าสุดอีกครั้ง
  sudo apt-get update
 • จากนั้นทำการติดตั้ง Linux Kernel Extra
  sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual
 • ทำการติดตั้ง Docker Engine ดังนี้
  sudo apt-get install docker-engine
 • จากนั้นทำการ Start Docker Service
  sudo service docker start
 • ทำการทดสอบติดตั้ง Image Hello-World ดังนี้
  sudo docker run hello-world

 • จากนั้นสามารถใช้คำสั่งตรวจสอบ Version Docker ได้ดังนี้
  sudo docker version

จะเห็นว่าเพียงแค่นี้ก็ได้ Docker มาใช้งานแล้วครับ แถมอัพเดต Version ให้ตลอดด้วยครับ